Počet stránek ve webu: 40.287

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jak je to když zemře někdo z rodiny a já chci jít na pohřeb? Mám právo na volno? Je volno proplacené? Mohu čerpat volno k vyřizování pohřbu? Jarka


ODPOVĚĎ:
Pracovní volno  se poskytuje na 2 dny - při úmrtí manžela, manželky, druha, družky, potomka, dítěte a na další den k účasti na pohřbu této osoby.

Dále 1 den k účasti na pohřbu otce, matky (rodiče) a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, stejně i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těcht osoby.

Na nezbytně nutnou dobu nejvýše na 1 den k účasti na pohřbu dědečka, babičky (prarodiče) nebo vnuka, vnučky zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem vdobě úmrtí ve společné domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.
Volno je s náhradou mzdy, je tedy nárok na mzdu nebo plat.