Počet stránek ve webu: 38.729

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Má zaměstnanec nárok na dovolenou ve zkušební době, jestliže odpracoval 36 dnů? Se zaměstnancem bude rozvázán pracovní poměr ve zkušební době, je nutné naplánovat čerpání dovolené ještě před zrušením pracovního poměru? Děkuji za odpověď, Radmila

ODPOVĚĎ:
Podle § 214 zákoníku práce zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.
Zkušební doba nemá na výměr dovolené vliv, platí obvyklá ustanovení zákoníku práce.
Čerpání dovolené nemusí být nařízeno. V takovém případě se zaměstnavatel bude řídit § 222 odst. 2 zákoníku práce, podle něhož zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Právo na dovolenou za odpracovanou část zkušební doby u nového zaměstnavatele
  • Nárok na dovolenou po odpracování části zkušební doby a výpovědi ve zkušební době (ať už od zaměstnavatele nebo zaměstnance)