Počet stránek ve webu: 43.166

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V lednu 2023 jsem poslala poptávku na montáž tepelného čerpadla firmě Schlieger (mají na českém trhu nejlepší reference). Kontaktoval mne jejich obchodně technický zástupce. Osobně mne doma navštívil a zkontroloval technické parametry domu a poslal cenovou nabídku. Při jednání s ním mi navrhl také montáž fotovoltaiky, která úsporu energií tepelného čerpadla podpoří.

Namítala jsem, že to v domě není technicky možné kvůli elektroměru a sklonu střechy, jak mi pověděl konkurenční obchodní zástupce ČEZu. Nabídl se technický stav zkontrolovat. Technický stav domu byl dle něj vyhovující, podle jeho slov má firma Schlieger na vše řešitelné moderní technologie. Jedinou technickou závadou měl být vchod do sklepa, který se měl o pár centimetrů zvětšit. Vše probíhalo ústní dohodou. Obchodní zástupce věděl, že mojí podmínkou je bezproblémová montáž TČ i FVE. To ústně přislíbil. V domě bydlíme 2 ženy, z toho jedna 77. letá seniorka. Mám humanitní vzdělání. Takto mě klamavě informoval. Obě smlouvy podepsala moje maminka, protože je vlastník nemovitosti. Poslala jsem zálohy ve výši 60% pořizovací ceny. Pokud bych od smlouvy odstoupila, je tu 60% storna. V dubnu 2023 jsem se na daného OZ obrátila s dotazem a dostala se mi odpověď, že již od února 2023 pro firmu Schlieger nepracuje. Kontaktovala jsem centrálu firmy a poté se začaly objevovat technické problémy. Elektroměr zcela nevyhovuje, jeho předělání bude stát přibližně 50.000 Kč. Pokud by se nepředělala, distributor elektřiny FVE nepřipojí. Do sklepa se nevejde instalace bojleru, protože má nízkou výšku. I toto OZ měřil a výška stropu je uvedena v technických záznamech firmy, je však nevyhovující. Když jsem se písemně dozvěděla o těchto problémech, požádala jsem pracovníka technické kontroly o návštěvu a překontrolování technických parametrů domu. Pokud nebude z technického hlediska vše v pořádku, firma dle smlouvy montáž neudělá. Osobní kontrolu mi technický pracovník mailem opakovaně odmítá, prý by mi na místě neřekl nic jiného, než mi napsal mailem. Poslala jsem tedy na firmu tento požadavek doporučeným dopisem. Zatím stále bez odezvy. Nevím, jak mám dále postupovat a bránit se. Do problémů jsem se vlastní vinou nedostala. Poradíte mi, prosím, nějaký paragraf, který bych mohla použít? Jde mi hlavně o to, aby pracovník technické kontroly osobně přijel a znovu vše zkontroloval.   Prosím o právní pomoc. Myslím, že OZ kvůli své provizi mne záměrně uvedl v omyl a firma Schlieger se k tomu nechce zodpovědně postavit. Předem moc děkuji! Libuše.

 

ODPOVĚĎ:
Váš další postup se musí řídit tím, čeho vlastně hodláte dosáhnout.
Nemáte-li o trvání smluvního vztahu s touto firmou nadále zájem, bylo by možné uvažovat o písemném odstoupení od uzavřené smlouvy, a to pro podstatné porušení smluvních podmínek (ve smyslu § 2002/1 občanského zákoníku). Takovéto odstoupení nemůže být nijak sankcionováno – jelikož se jedná o reakci na porušení smlouvy druhou smluvní stranou. V tomto ohledu je podstatné, zda jsou podmínky pro odstoupení ve smlouvě nějak upraveny či nikoli.
Firmě můžete rovněž navrhnout ukončení platnosti uzavřené smlouvy na základě písemné dohody (§ 1981 občanského zákoníku), což by bylo řešení právně nejjistější.
Platná právní úprava Vám nenabízí ustanovení, které by výslovně pamatovalo na Vaší současnou situaci – tzn. že není možné Vám posloužit paragrafem, na jehož základě byste se mohla po firmě domáhat návštěvy jejich pracovníka a opětovného přeměření a kontroly předmětného domu.
V tomto ohledu je podstatné, zda se firma ve smlouvě zavázala k provedení prohlídky domu – pakliže ano, můžete se odvolávat na toto ujednání (jelikož k návštěvě obchodního zástupce firmy došlo ještě před uzavřením smlouvy).
Bude-li firma trvat na tom, že další kontrola Vašeho domu není zapotřebí, budete se muset rozhodnout, zda jste ochotna ve smluvním vztahu pokračovat (a to za cenu vyšších nákladů), anebo zda se s firmou raději rozejdete.
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.