Počet stránek ve webu: 43.166

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem OSVČ, podepsal jsem smlouvu s obecním úřadem, ale při ústním jednání s paní starostkou jsem začal pochybovat o korektnosti z jejich strany, proto jsem podal odstoupení od smlouvy a to podstatným způsobem. Nyní mi přišla doporučená zásilky od obce, kde mi již advokát sděluje, že dle paragrafu 2001 zákona č. 89/2012 lze odstoupit jen ujednají-li si to sml. strany či tak stanoví zákon, samotná smlouva dává právo od smlouvy odstoupit pouze objednateli, tj obce.

Předmětem této veřejné zakázky byla oprava bytových jednotek v obci, ale při ústním jednání mi pí starostka vyjmenovala další práci, která nebyla zahrnuta ve výběrovém řízení, tudíž toto nemám podloženo písemně, pouze ústně. Na tomto základu jsem též odstoupil od smlouvy, protože práci a materiál, který požadovala by daleko překročil finanční částku, za kterou jsem tuto smlouvu podepsal. Bohužel toto vše bylo pouze s ústním jednání v místě objektu, který jsem měl rekonstruovat, sdělení od advokáta uvádí, cituji, že samotná smlouva však vícepracemi není dotčena, tudíž objednávku obce nad rámec smlouvy nelze v žádném případě brát jako porušení smlouvy, natož aby se jednalo o porušení smlouvy podstatným způsobem, z tohoto důvodu nelze vaše odstoupení od smlouvy brát jako platné a účinné nebo k odstoupení nebyly splněny smluvní ani zákonné podmínky - konec citátu. Práci, kterou jsem provedl, dále zakoupení materiálu jsem zohlednil ve faktuře, přiložil jsem faktury za zakoupený materiál a toto odeslal doporučeně. V dopise od advokáta stojí, že v návaznosti na výše uvedené práce vás vyzývám k vyklizení bytu a uvedení do původního stavu, současně vyzývám k vrácení vyfakturované částky a to do 26.6.2020, věřím že se podaří vyřešit. Prosím sdělte mi, zda pokud vrátím vše do původního stavu, vyfakturovanou částku vrátím, zda moje odstoupení od smlouvy je zákonné. Zásilku jsem si vyzvedl dne 23.6.2020, doručována byla 22.6.2020. Ještě sděluji, že pojistku zodpovědnosti mám samozřejmě sjednanou a platnou, toto jsem uvedla ve smlouvě, kterou jsem vyhotovil a která byla podepsána.   Děkuji mooooc. Michal.

 

ODPOVĚĎ:
Odstoupit od smlouvy můžete, pokud tak stanovuje smlouva či zákon. Dle Vámi sdělených informací smlouva stanovuje právo odstoupit od ní pouze obci, Vy tak máte právo odstoupit od smlouvy dle zákona, a to pokud by obec podstatným způsobem porušila smlouvu.
V tomto případě je velmi důležité, co přesně určuje smlouva. Obecně platí, že požadavek na provedení víceprací musí být schválen i druhou smluvní stranou (ledaže smlouva stanovuje jinak). Smlouva totiž vymezuje (měla by) jednoznačně rozsah prací, které jste se zavázal provést. Jejich provedením byla smlouva z Vaší strany splněna. Jestliže je zde nový požadavek na provedení dalších (více) prací, kdy tyto nejsou obsaženy ve smlouvě, nemáte povinnost je provést (smlouva může stanovit opak). Tj. požadavek obce na provedení víceprací není porušením původní smlouvy a nezakládá důvod pro odstoupení od smlouvy. Pro Vás je vždy závazné to, co bylo odsouhlaseno (co jste odsouhlasil).
Jelikož smlouva může situaci značně modifikovat, doporučuji ji důkladně prostudovat popř. předložit k prostudování některému z advokátů (kontakt zde: www.advokatikomora.cz, a to včetně veškerých dalších podkladů, které máte k dispozici (písemná komunikace apod.). Následně pak bude možné zvolit nejvhodnější postup.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.