Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je platná smlouva o obchodním zastoupení, která obsahuje ujednání, že zastoupený přiloží dodatek ke smlouvě o výší provize obchodnímu zástupci, avšak ani po ústní a písemné žádostí tak stále zastoupený neučinil?


Spolupráce probíhá již 14 měsíců (05/2018-07/2019) a zastoupený pravidelně hradí měsíční náklady obchodnímu zástupci ve výši 30 000 Kč, avšak ty nepokrývají odměnu ve formě provize za sjednaný obchod. Ostatní obchodní zástupci dodatek ke smlouvě o výše provize od zastoupeného obdrželi.
Děkuji, Jaroslav.

ODPOVĚĎ:
Pokud smlouva předvídá určité chování některé smluvní strany a ta se takto nechová, je tato strana v prodlení s plněním svých povinností ze smlouvy. Nedochází ovšem k neplatnosti smlouvy, pouze k prodlení. Je tak potřeba vyzvat danou osobu, aby plnila své povinnosti ze smlouvy. Pokud je předložení dodatků podmínkou pro nějaké další jednání (např. vyplacení nějaké částky), tato částka nemusí být vyplacena, a to právě s ohledem na prodlení druhé strany.