Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V červnu 2017 jsem se stavební firmou domluvila na zpracování projektové dokumentace ke stavbě RD. Poslali mi tedy objednávku projektu, podepsanou a orazítkovanou jen od nich a ode mě podpis nepožadovali. Na objednávce byl dodatek, že když s touto firmou nebudu následně dům stavět, jsem jim povinna ještě doplatit částku za vyřízení stavebního povolení.

Projekt jsem zaplatila, oni ho vyhotovili a následně jsem dala plnou moc jejich pracovnici a ta mi vyřídila stavební povolení. Stavět s touto firmou dál nakonec opravdu nebudu a měla bych tedy dle této firmy doplatit částku za vyřízení stavebního povolení. Já se však cítím podvedená, protože všichni stavebníci se nad projektem pozastavují a tvrdí, že je špatně vyhotovený, že se podle něj nedá stavět, a tak se mi nechce platit jim další peníze. Otázka zní, jsem povinna jim částku zaplatit, když jsem nic nepodepsala? Stačí jako stvrzení podmínek to, že jsem jim projekt zaplatila a dala jsem paní plnou moc? Předem mockrát děkuji, Bela.

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že jste s firmou dohodla vyhotovení projektové dokumentace a tuto následně i uhradila, lze mít za to, že mezi Vámi a firmou byla uzavřena smlouva o dílo (§ 2586 a násl. občanského zákoníku), jejímž předmětem byl závazek firmy vyhotovit pro Vás projektovou dokumentaci a váš závazek zaplatit za to firmě dohodnutou cenu.
Vzhledem k tomu, že jste firmě udělila plnou moc k opatření stavebního povolení (resp. jiného přivolení stavebního úřadu), lze usuzovat, že mezi Vámi a firmou byla ústně (popř. mlčky) uzavřena příkazní smlouva (§ 2430 a násl. občanského zákoníku), jejímž předmětem byl závazek firmy opatřit pro stavbu Vašeho domu příslušné přivolení stavebního úřadu a Váš závazek zaplatit za to firmě odměnu (byť tato odměna nebyla vyčíslena).
Udělením plné moci jste de facto potvrdila, že souhlasíte s tím, aby Vás firma při opatřování příslušného přivolení stavebního úřadu zastupovala, tzn. že jste potvrdila, že s touto firmou jste uzavřela příkazní smlouvu. Pakliže byla firma v tomto ohledu úspěšná a příslušné přivolení stavebního úřadu Vám opatřila, náleží jí odměna (již od počátku Vám bylo jistě jasné, že stavební povolení nebude ze strany firmy opatřováno zdarma).
Zůstává však samozřejmě otázkou, zda je odměna, kterou po Vás firma požaduje, přiměřená (spravedlivá). S ohledem na skutečnost, že jste výši odměny s firmou předem nesjednala, otevírá se Vám prostor pro jednání o jejím snížení.
Nejste-li spokojena s kvalitou projektové dokumentace, můžete platbu odměny z příkazní smlouvy pozdržet a použít tuto (dosud neuhrazenou) odměnu jako nátlakový prostředek na firmu, jehož prostřednictvím se můžete pokusit s firmou dohodnout odstranění nedostatků projektové dokumentace (či poskytnutí slevy z ceny, kterou jste za projektovou dokumentaci uhradila).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Nepodepsaná objednávka stavebního projektu - je objednávka závazná, když ji klient zaplatil?
  • Doplacení částky projektové kanceláři za vyřízení stavebního povolení, kancelář vyhotovila nekvalitní stavební projekt, podle kterého se nedá stavět
  • Smlouva o dílo uzavřená zaplacením odměny bez podepsání objednávky - došlo k uzavření smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem?
  • Uzavření smlouvy mlčky - příklad z praxe