Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Přítel je živnostník a dělal stavební práce pro Společenství vlastníků byt. jednotek. Byla sepsána smlouva o dílo včetně VOP a cenové nabídky, která byla oběma stranami podepsána. Přítel práce dokončil, dílo předal, ale bohužel ústně a druhý den předal fakturu na Správu domu, která se tomuto Společenství stará o účetnictví a kam ho předsedkyně toho Společenství odkázala. Nyní je faktura už více jak měsíc po splatnosti a bytový dům nechce fakturu zaplatit s tím, že se jim to nelíbí a chtějí po něm, aby to opravil na vlastní náklady, i když to co mu vytýkají nebylo objednáno. Dílo provedl tak, jak bylo uvedeno ve smlouvě i v cenové nabídce. Poraďte mi prosím, jestli se dá s touto situací něco dělat. Může přítel po nich peníze vymáhat nebo případně dílo odstranit, když je to uvedeno ve VOP a i když bylo dílo předáno ústně? A musí se znalecký posudek řídit pouze stavebními norma mi nebo se hodnotí i to, jestli dílo odpovídá ceně? Děkuji za odpověď. Svatava


ODPOVĚĎ:
Dílo musí odpovídat stavebnětechnickým normám. Za to odpovídá zhotovitel, případně musí včas na případný nesoulad objednávky s těmito normami upozornit objednatele, jinak sám odpovídá za škody.
Dílo může být předáno ústně, pokud není ve smlouvě uvedeno něco jiného. Pokud bylo dílo provedeno dle smlouvy, může Váš přítel vymáhat peníze i soudně – žalobou v občanskoprávním řízení. Odstraněním díla by sám porušil smlouvu, pokud se však na takové možnosti dohodne, půjde o narovnání mezi stranami.