Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Uzavřela jsem před 10 lety smlouvu o výhradním obchodním zastoupení. Jako obchodnímu zástupci, mně bylo vyhrazeno území a sortiment prodávaného zboží. Pokud odstoupím od smlouvy s konkurenční doložkou na 24 měsíců, mohu na stejném území prodávat jiný sortiment zboží, pokud by byl stejný charakter obchodu (vyměním např. skleněné výrobky za dřevěné, jeho další zpracování je stejné)? Nebo mohu se stejným sortimentem a i jiným obchodovat na území, které mi nebylo svěřeno, anebo nesmím vůbec 2 roky v tomto obchodu působit na celém území ČR? Prosím ještě, pokud odstoupím od smlouvy po vzájemné dohodě např. v říjnu, stačí, když napíšu písemnou výpověď k 31.10., anebo je nějaká čekací lhůta? Děkuji za odpověď, Monika


ODPOVĚĎ:
Konkurenční doložka může být sjednána pro tento druh vztahu. Musí v ní však být uvedeno území, na které se vztahuje, jinak je neplatná jako celek.

Činnost, která byla předmětem obchodního zastoupení, nebo jinou činnost, která by měla soutěžní povahu vůči podnikání zastoupeného, nesmí být vykonávána. Neznám povahu Vašich výrobků, ale domnívám se, že dokážete sama posoudit, zda by mohly být dřevěné výrobky zaměněny za výrobky skleněné u Vámi nabízeného produktu.

Pokud byste měla dojem, že se i tak jedná o Vaše omezení, které chrání zastoupeného až přespříliš, můžete požádat soud o zrušení nebo omezení této konkurenční doložky.

V případě ukončení Vašeho obchodněprávního vztahu k zastoupenému, můžete jej ukončit pouze výpovědí, neboť se od § 668 odst. 2 obchodního zákoníku, který tak stanoví, nemůžete odchýlit (dle § 263 obchodního zákoníku).
Vzhledem k délce trvání Vašeho obchodního zastupování je výpovědní lhůta 3 měsíce, pokud nemáte stanovenou ve smlouvě jinou lhůtu. Obecně by výpovědní lhůta měla končit na konci kalendářního měsíce, ale ve smlouvě o obchodním zastoupení je toto možné upravit jinak.