Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chystám se prodat pozemek (v katastru nemovitostí uveden jako Druh pozemku: zahrada). Jsem jediným vlastníkem pozemku po dobu více než 10let.   Jsem, prosím, osvobozen od zdanění příjmu z prodeje tohoto pozemku z důvodu splnění časového testu? V případě že ano, musím ještě splnit další podmínku – vložit získané prostředky do řešení vlastního bydlení?

Pokud ano, může takovým řešením být i umoření hypotečního úvěru? Případně, jak mohu prokázat dobu vlastnictví – stačí například výpis z katastru nemovitostí? Děkuji za odpověď. Erik.

 

ODPOVĚĎ:
Ano, příjem z prodeje pozemku bude u Vás osvobozen od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů. Protože pozemek vlastníte už 10 let, tak by Vám pro splnění podmínky pro osvobození stačila doba vlastnictví 5 let, protože na nemovitosti, ke kterým bylo nabyto vlastnické právo před 1.1.2021 se v případě prodeje postupuje podle právní úpravy zákona o daních z příjmů účinné před 1.1.2021. Takže od daně jste osvobozen pouze z titulu doby vlastnictví a nemusíte plnit žádné dodatečné podmínky. Dobu vlastnictví prokážete výpisem z katastru nemovitostí, ale jelikož jde o údaj, který může finanční úřad v rámci dohledávací činnosti sám zjistit z katastru nemovitostí, takže je velmi malá pravděpodobnost, že byste musel něco dalšího prokazovat. Z titulu nabytí osvobozeného příjmu nemáte povinnost podávat daňové přiznání a u zahrady pravděbodobně nebude příjem vyšší než 5 milionů Kč, tak Vám ani nevznikne povinnost oznámení osvobozeného příjmu.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.