Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s žádostí o profesionální daňové poradenství v souvislosti s mým daňovým přiznáním za rok 2021, kde jsem nesprávně zařadil výhry z kurzového sázení do celkového daňového základu společně s dalšími příjmy ze zaměstnání a investic. Konkrétně se jedná o částku výher 9.755.025,00 Kč a výdaje 4.384.062,00 Kč, což vede k čisté výhře 5.370.963,00 Kč.

Byl jsem nedávno upozorněn, že podle paragrafu 10 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, by měly být tyto příjmy zdaněny samostatně pevnou sazbou 15 % a neměly by být zahrnuty do základu progresivního zdanění. Při správném zdanění by měla činit daň z těchto příjmů 805.644,45 Kč (15 % z 5.370.963,00 Kč). Původně jsem zaplatil na daních částku 1.148.781 Kč, což znamená, že by měl vzniknout přeplatek 336.531 Kč (1.148.781 Kč - 812.250,00 Kč). S ohledem na tuto informaci jsem připravil nové výpočty a podal je finančnímu úřadu s žádostí o vrácení přeplatku.   Finanční úřad však tento výklad neakceptuje a já bych potřeboval odbornou asistenci při řešení této nesrovnalosti. Přikládám výpočty, které jsem posílal na daňový úřad, jak podané v daňovém přiznání v roce 2022, tak i nový výpočet. Děkuji za Vaši ochotu a pečlivou pozornost k mé situaci. S pozdravem.

 

ODPOVĚĎ:
Progresivnímu zdanění podléhají všechny příjmy zahrnované do daňového přiznání, tedy i tzv. ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů. V případě, že Váš celkový základ daně za rok 2021 překročil 48násobek průměrné mzdy, tak částka nad touto hodnotou podléha zdanění sazbou daně z příjmů fyzických osob ve výši 23 %. Z hlediska výher je samostatným základem daně a tedy podlehají sazbě daně z příjmů 15 % pouze výhry z loterie a tomboly a zdanění probíhá tak, že je daň vybrána srážkou plátcem tohoto příjmu, takže např. sázková společnost Vám vyplatí výhru z loterie po odečtění srážkové daně 15 %. Příjmy z kurzových sázek se zahrnují do celkového základu daně a týká se jich progresivní zdanění. Vaše původně podané daňové přiznání za rok 2021 bylo správné. Vaše nové výpočty nejsou v souladu se zněním zákona o daních z příjmů. Možná u vašeho zdroje informací mohlo dojít k chybné interpretaci § 10 zákona o daních z příjmů, kde se v odstavci 8 sice uvádí, které příjmy podléhají sazbě 15 %, jde konkrétně o větu druhou odst. 8: "Příjmy podle odstavce 1 písm. f), g), h) bodu 1, ch) a o) s výjimkou příjmů z podílu na likvidačním zůstatku a vypořádacího podílu u společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36)."; kde písm. h) se týká výher, ale je zde zmíněno pouze bod 1, což jsou příjmy z loterie a tomboly, ostatních hazardních her se týká zdanění v rámci celkového základu daně. Podle § 10 odst. 1 písm. h) jsou jednotlivými druhy příjmů z hazardních her tyto příjmy: 1. loterie a tomboly, 2. kursové sázky a totalizátorové hry, 3. technické hry, 4. živé hry s výjimkou turnaje živé hry, 5. turnaje živé hry a turnaje malého rozsahu a 6. jiných hazardních her než hazardních her podle bodů 1 až 5. A skutečně ustanovení, podle kterého by bylo možné v rámci daňového přiznání zdanit určitý typ příjmů pevnou sazbou 15 % a nezahrnovat ho do celkového základu daně v zákon o daních z příjmů neobsahuje. Situace, kdy se příjmy podle § 10 zdaňovaly pouze sazbou 15 % byla naposledy za rok 2020, kdy ještě probíhalo zdaňování příjmů ze zaměstnání ze superhrubé mzdy a existovala solidární daňová přirážka, která se týkala pouze příjmů ze zaměstnání a z podnikání, příjmy podle § 10 podléhaly vždy zdanění sazbou 15 %, potom došlo k tzv. zrušení superhrubé mzdy a zároveň se zrušila i solidární daňová přirážka (solidární sazba daně) a zavedlo se progresivní zdanění, kdy se toto zdanění týká od 1.1.2021 i příjmů podle § 8, § 9 a § 10 zákona (došlo tedy k rozšíření daňové progrese i na ostatní příjmy). Daňový úřad z těchto důvodů nemohl akceptovat Váš výklad, ani byste nemohl dosáhnout takového stavu, protože pro Váš není žádná opora v zákoně o daních z příjmů, tudíž nejde ani o situaci, která by nabízela dvojí výklad nebo jiný pohled na věc.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.