Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V 11/2002-3/2005 (více než 3 roky) jsem měla trvalé bydliště a i faktické bydliště v rodinném domku, který vlastnila moje babička. Potom jsem si koupila byt a bydlela jinde a byla jsem i jinde přihlášená. V 7/2015 mi babička domek darovala. Nebydlela jsem tam, babička tam měla věcné břemeno a užívala celý dům a nechtěla se mnou a dcerami bydlet.

2019 zemřela a já jsem se rozhodla domek prodat. 5-letý časový test pro osvobození od daně proběhne až po 16.7.2020 (16.7. byl právní účinek vkladu do katastru). Můžu být od daně osvobozena z důvodu, že jsem tam měla 2 roky bydliště nebo to platí pouze bezprostředně před prodejem? Když bych domek prodala už v březnu 2020, znamenalo by to, že těch pár měsíců do 16.7. bych 5-letý časový test nesplnila a daň musela zaplatit? Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob z prodeje nemovitosti z titulu bydlení, musíte zde mít bydliště alespoň 2 roky a zároveň to musí být bezprostředně před prodejem. Protože v domku od 3/2005 nebydlíte, tak podmínku bezprostředně před prodejem už nesplňujete.
Pokud byste domek prodala už v březnu, tak byste nesplnila časový test 5 let mezi nabytím vlastnického práva k nemovitosti a její prodejem (lhůta pro časový test uplyne až dnem 16.7.2020). Při nesplnění tohoto testu, který je podmínkou pro osvobození příjmu od daně, budete muset zaplatit daň.
Uvedené osvobození od daně se také nevztahuje na příjem z budoucího prodeje nemovitosti uskutečněného do 5 let od nabytí vlastnického práva k této nemovitosti, i když kupní smlouva na prodej domu bude uzavřena až po 5 letech od nabytí vlastnického práva. To znamená, že už teď byste měla zajištěného kupce na nemovitost a obdržela od něj zálohu nebo peníze na základě smlouvy o smlouvě budoucí na prodej nemovitosti a kupní smlouvu byste uzavřeli až po 16.7.2020 (s uzavřením kupní smlouvy na prodej domu byste s kupujícím účelově čekali až po 16.7. tohoto roku, aby byl příjem od daně osvobozen).
Jinak za běžných podmínek bude po dni 16.7.2020 časový test 5 let splněn a příjem z prodeje domku bude od daně osvobozen.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.