Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Četla jsem, že v případě prodeje nemovitosti daň z příjmů se neplatí pokud prodávající měl v této nemovitosti bydliště 2 roky bezprostředně před prodejem. Chtěla bych se zeptat jakým způsobem se to posuzuje/prokazuje? V mém případě byt byl koupen v roce 2006 v té době ještě mým přítelem, jediný vlastník byl přítel.

Od roku 2006 fakticky v tomto bytě bydlíme, v roce 2009 a 2012 se narodily děti, 2014 bylo uzavřen oficiální sňatek. 6/2018 mi manžel daroval 1/2 bytu. Stali jsme se podílově spoluvlastníky. Teď se manžel chce rozvést. Zatím bydlíme v jedněm bytě, ale na podzim 2019 se plánuji odstěhovat. Následně mě manžel vyplatí. Já na něj převedu 1/2 bytu, vyplatí formou dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví. Trvalé bydliště na této adrese jsem nikdy neměla, manžel a děti mají trvalé bydliště na adrese tohoto bytu. Můj dotaz je odkdy se počítá 2 roky lhůta, že jsem bydlela v bytě - od data darování? Nebo může být započítána i doba, kterou jsem bydlela před darováním v tomto bytě? V prvním případě podmínku 2 letého bydliště nebudu splňovat, v druhém případě ano. A jakým způsobem se prokazuje bydliště? svědectví sousedů? Skutečností, že byl uzavřen oficiální sňatek? Děkuji za odpověď Darina.

 

ODPOVĚĎ:
Ano v tomto případě máte nárok na osvobození příjmu z prodeje nemovitosti podle §4 odst. 1 písmeno a) zákona o daních z příjmu. Toto ustanovení řeší pouze podmínku mít v prodávané nemovitosti bydliště bezprostředně 2 roky před prodejem. Podle tohoto ustanovení se bydliště neposuzuje od doby, kdy jste nemovitost nabyla, ale jak dlouho v ní skutečně bydlíte do okamžiku prodeje (tzn. od roku 2006 zde máte bydliště). A protože převedete za úplatu na manžela Vaší polovinu bytu těsně před Vaším odstěhováním nebo v době odstěhování se, tak splňujete podmínku mít bydliště nejméně 2 roky bezprostředně před prodejem, Váš příjem z prodeje Vaší 1/2 nemovitosti bude podléhat osvobození od daně z příjmů (pokud by k prodeji došlo třeba až za půl roku co budete mít bydliště jinde, nejedná se už o podmínku mít bydliště "bezprostředně před prodejem", potom by se věc posuzovala jinak). Pojem "mít bydliště" neznamená mít zapsané trvalé bydliště v občanském průkazu. Zákon o daních z příjmu zde uvádí "mít bydliště" (neuvádí pojem trvalé bydliště) a podle odstavce 1 §80 občanského zákoníku: "Člověk "má bydliště" v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale; takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu. Uvádí-li člověk jako své bydliště jiné místo než své skutečné bydliště, může se každý dovolat i jeho skutečného bydliště. Proti tomu, kdo se v dobré víře dovolá uvedeného místa, nemůže člověk namítat, že má své skutečné bydliště v jiném místě." Takže pokud se tam skutečně zdržujete, máte tam tedy bydliště. V případě pochybností by se pak bydliště dokazovalo jak uvádíte např. svědectvím sousedů.
Takto osvobozený příjem nemusíte hlásit finančnímu úřadu, ani jej neuvádíte v daňovém přiznání. Pouze pokud by výše osvobozeného příjmu byla více než 5.000.000 Kč, pak přijetí takového příjmu musíte oznámit FÚ.