Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Četla jsem, že v případě prodeje nemovitosti daň z příjmů se neplatí pokud prodávající měl v této nemovitosti bydliště 2 roky bezprostředně před prodejem. Chtěla bych se zeptat jakým způsobem se to posuzuje/prokazuje? V mém případě byt byl koupen v roce 2006 v té době ještě mým přítelem, jediný vlastník byl přítel.

Od roku 2006 fakticky v tomto bytě bydlíme, v roce 2009 a 2012 se narodily děti, 2014 bylo uzavřen oficiální sňatek. 6/2018 mi manžel daroval 1/2 bytu. Stali jsme se podílově spoluvlastníky. Teď se manžel chce rozvést. Zatím bydlíme v jedněm bytě, ale na podzim 2019 se plánuji odstěhovat. Následně mě manžel vyplatí. Já na něj převedu 1/2 bytu, vyplatí formou dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví. Trvalé bydliště na této adrese jsem nikdy neměla, manžel a děti mají trvalé bydliště na adrese tohoto bytu. Můj dotaz je odkdy se počítá 2 roky lhůta, že jsem bydlela v bytě - od data darování? Nebo může být započítána i doba, kterou jsem bydlela před darováním v tomto bytě? V prvním případě podmínku 2 letého bydliště nebudu splňovat, v druhém případě ano. A jakým způsobem se prokazuje bydliště? svědectví sousedů? Skutečností, že byl uzavřen oficiální sňatek? Děkuji za odpověď Darina.

 

ODPOVĚĎ:
Ano v tomto případě máte nárok na osvobození příjmu z prodeje nemovitosti podle §4 odst. 1 písmeno a) zákona o daních z příjmu. Toto ustanovení řeší pouze podmínku mít v prodávané nemovitosti bydliště bezprostředně 2 roky před prodejem. Podle tohoto ustanovení se bydliště neposuzuje od doby, kdy jste nemovitost nabyla, ale jak dlouho v ní skutečně bydlíte do okamžiku prodeje (tzn. od roku 2006 zde máte bydliště). A protože převedete za úplatu na manžela Vaší polovinu bytu těsně před Vaším odstěhováním nebo v době odstěhování se, tak splňujete podmínku mít bydliště nejméně 2 roky bezprostředně před prodejem, Váš příjem z prodeje Vaší 1/2 nemovitosti bude podléhat osvobození od daně z příjmů (pokud by k prodeji došlo třeba až za půl roku co budete mít bydliště jinde, nejedná se už o podmínku mít bydliště "bezprostředně před prodejem", potom by se věc posuzovala jinak). Pojem "mít bydliště" neznamená mít zapsané trvalé bydliště v občanském průkazu. Zákon o daních z příjmu zde uvádí "mít bydliště" (neuvádí pojem trvalé bydliště) a podle odstavce 1 §80 občanského zákoníku: "Člověk "má bydliště" v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale; takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu. Uvádí-li člověk jako své bydliště jiné místo než své skutečné bydliště, může se každý dovolat i jeho skutečného bydliště. Proti tomu, kdo se v dobré víře dovolá uvedeného místa, nemůže člověk namítat, že má své skutečné bydliště v jiném místě." Takže pokud se tam skutečně zdržujete, máte tam tedy bydliště. V případě pochybností by se pak bydliště dokazovalo jak uvádíte např. svědectvím sousedů.
Takto osvobozený příjem nemusíte hlásit finančnímu úřadu, ani jej neuvádíte v daňovém přiznání. Pouze pokud by výše osvobozeného příjmu byla více než 5.000.000 Kč, pak přijetí takového příjmu musíte oznámit FÚ.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.