Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Převod, darování nemovitosti bývalým manželem, manželkou - je lepší darování nebo koupě kvůli daním? Bývalý manžel, se kterým nežijeme, nebydlíme, nemáme společnou domácnost chce na mne přepsat auta a garáž (z důvodu věku). Bývalý manžel nemá vlastní děti. Je z daňového hlediska výhodnější kupní smlouva za 1 Kč, za auta nebo darovací smlouva?

On by neplatil nic, ale jak to bude u mne? Garáž také lepší převést na základě Kupní smlouvy za 1 Kč a uhradit daň z převodu z odhadní ceny? On by neplatil nic, já daň z převodu. Je to tak? Jak by to bylo v případě darování? Děkuji. Naděžda

ODPOVĚĎ:
Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitosti) je úplatný převod vlstnického práva k nemovité věci. V případě Vaší kupní smlouvy na nemovitost, bude základem pro daň srovnávací daňová hodnota (což je 75 % z ceny zjištěné znalcem podle zákona o oceňování majetku nebo 75 % směrné hodnoty nemovitosti). Daň pak bude činit 4 % ze základu daně.
V případě darování se jedná o bezúplatný převod, ten nepodléhá dani z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitosti), ale bude podléhat na Vaší straně dani z příjmů. Protože už nejste manželé a ani spolu nebydlíte ve společné domácnosti, tak se na Vás bohužel nevztahuje osvobození. Z darované nemovitosti budete platit daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 % z hodnoty nemovitosti zjištěné podle zákona o oceňování majetku.
Na základě Vámi uvedených skutečností je výhodnější zvolit kupní smlouvu.
Váš bývalý manžel by neplatil nic, v případě prodeje nemovitosti, kterou držel více než 5 let, se na něj vztahuje osvobození od daně z příjmů.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak se vyhnout placení daní při převodu nemovitosti z bývalého manžela, manželky na bývalou manželku, manžela