Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Chceme spolu s přítelkyní zakoupit byt (já uhradím 90%, zbytek přítelkyně) a ten spolu užívat. Lze smluvně zajistit, aby v případě mého dřívějšího úmrtí mí dědicové nemohli přítelkyni znemožnit užívat byt samostatně a z bytu ji tzv. vyštvat z jakýchkoliv důvodů (prodej děděné části, byt spoluužívat, atp). Děkuji Jan

ODPOVĚĎ:
1/ Zřízení věcného břemene doživotního užívání nemovitosti
Věcné břemeno můžete zřídit písemnou smlouvou s Vaší přítelkyní (v tomto případě vzniká jeho zanesením do katastru nemovitostí, přičemž se stává předmětem darovací daně) či závětí. Pro oba případy lze obecně doporučit maximální přesnost a precizní vymezení veškerých práv a povinností povinné i oprávněné strany. Jedná se především o vymezení bytu samotného, vymezení Vašeho podílu a podílu Vaší přítelkyně, podrobné stanovení veškerých oprávnění, která Vaší přítelkyni z titulu věcného břemene vzejdou (např. oprávnění užívat celý byt včetně jeho součástí a příslušenství či vnitřního vybavení, oprávnění odebírat energie apod.) a tomu korespondujících povinností povinného (ve formě něco strpět, něčeho se zdržet nebo něco konat). Přesné vymezení osoby oprávněného a povinného je pak samozřejmostí. Pokud byste se rozhodl zřídit věcné břemeno závětí, můžete rovněž své dědice omezit v dispozicích s bytem po dobu života Vaší přítelkyně a umožnit jí tak v bytě dožít.
2/ Převod bytu na Vaší přítelkyni pomocí závěti.
Druhou možností je odkázat svůj podíl na bytě Vaší přítelkyni v závěti. V tomto případě však musíte pamatovat na své potomky, kteří jsou ze zákona tzv. neopomenutelnými dědici a kterým náleží aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona (v případě nezletilých potomků) či aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona (v případě potomků již zletilých). Toto řešení tedy přichází v úvahu v případě, pokud disponujete takovým ostatním majetkem, kterým by bylo možné uspokojit zákonné nároky Vašich potomků.