Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Prosím o informaci, zda mohu do smlouvy o zřízení věcného břemene doživotního užívání zapsat termín počátku účinků, příklad: "Povinný zřizuje ve prospěch oprávněného a k tíží výše specifikovaného „Předmětu smlouvy“ věcné břemeno doživotního bydlení, a to počínaje dnem úmrtí (celé mé jméno a příjmení, r.č. ....)".  Chtěla bych, aby můj manžel měl již nyní jistotu (a to formou zřízení věcného břemene dožití a ne až v závěti), že po mé smrti bude mít zajištěné bydlení.

Byt je v mém vlastnictví a v dědictví připadne mému synovi z prvního manželství. A zase není nutné, aby věcné břemeno dožití manželovi vzniklo za mého života. Jde toto nějak ošetřit jinak než závětí? Děkuji. Katka

ODPOVĚĎ:
Jakékoli pořízení pro případ smrti musí být v závěti. Pokud chcete napsat smlouvu o zřízení věcného břemene aniž by šlo o závěť, bude takový smlouva absolutně neplatná.
Ve Vašem případě Vám velmi doporučuji závěť sepsanou u notáře. Její cena se pohybuje do 3.000,- Kč.
Velmi často se setkávám s neplatnými listinami, které zůstavitel sepsal domnívaje se, že pořídil platnou závěť, avšak pro formální vady nemohlo jít o závěť.
Obzvlášť v tak složité věci, jako je zřízení věcného břemene, které ze zákona vyžaduje, aby bylo velmi podrobně popsáno, aby bylo platné.