Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlíme v menší obci nedaleko Kladna s dobrou obslužností ku Praze a proto začíná naše obec být velmi dobrá adresa a rozrůstá se velkým tempem. Před rokem 2000 se dva bratři rozhodli postavit si spolu dvojdomek s jedinou možnou příjezdovou cestou přes pozemek jednoho z nich ku druhému.

Věcné břemeno chůze a jízdy je pak i zapsáno v katastru pod bodem C - Smlouva (dohoda) o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, o zřízení věcného břemene - bezúplatná - ze dne 10.6.2002. Právní účinky vkladu práva ke dni 10.6.2002. V roce 2013 se rozhodl jeden z bratrů svůj dům prodat a od kterého jsme ho koupili my a tato jeho (dnes již naše) část je tímto věcným břemenem zatížena. Co se týče věcného břemene jsme s ním neměli problém a je i zapsáno v naší kupní smlouvě ve stejném znění. V loňském roce 2022 však nastala první změna. Druhý z bratrů se rozhodl, že si postaví nový dům a 17.11.2022 se doopravdy do něj přestěhoval a my zde zůstali sami. Potud taky žádný problém byť jsme na údržbu i části věcného břemene zůstali sami. Tato situace se však změnila, druhá změna, v pondělí 12.6.2023 kdy druhý z bratrů, majitel druhé poloviny dvojdomu, svůj dům pronajal. O záležitosti věcného břemene se ani s námi nebavil a bere jí jako samozřejmost. Víme, že toto věcné břemeno zrušit nejde, ale rádi bychom věděli, zda je možné toto "bezúplatné" věcné břemeno změnit na "poplatné" a tím tedy i zajistit, aby soused - majitel (neplánuje se již v budoucnu vrátit ani nikdo z jejich dětí) se i nadále podílel na údržbě či opravách těch částí našeho pozemku, zatíženého věcným břemenem, které bude nyní využívat zcela cizí osoba. Kdo může tuto změnu rozhodnout a provést? Za těch dvacet let si např. už trochu sedla příjezdová cesta a místy jsou již kaluže, přímo před naším vchodem do domu apod. Existuje prosím i nějaký ceník a návod jak případně postupovat (pokud bude změna možná)? Noví nájemníci využívají toto věcné břemeno i k umístnění poštovní schránky, popelnice. Cesta jíž se věcné břemeno týká přes náš pozemek od vjezdu (šíře 4m) až na hranice sousedovic pozemku (šíře 2,5m) je dlouhá 28,3m. Děkujeme vám za odpověď. Kamil.

 

ODPOVĚĎ:
Přestože předmětné věcné břemeno bylo zřízeno ještě za účinnosti starého Občanského zákoníku, budou se práva a povinnosti vzniklé z něj v současné době řídit nynější právní úpravou (jak to vyplývá z § 3028/2 občanského zákoníku).
Ze znění dotazu usuzuji, že Vámi zmiňované věcné břemeno (dle dnešní terminologie by se mělo hovořit o služebnosti) svědčí vlastníku sousedního pozemku (části dvojdomku).
Není v zásadě nezbytné usilovat o změnu služebnosti z bezúplatné na úplatnou, jelikož povinnost oprávněného ze služebnosti podílet se na údržbě přístupové cesty vyplývá přímo z platné právní úpravy. V obecné rovině dle § 1263 občanského zákoníku platí, že:
„Oprávněná osoba nese náklad na zachování a opravy věci, která je pro služebnost určena. Užívá-li však věci i ten, kdo je služebností obtížen, je povinen na náklad poměrně přispívat, anebo se užívání zdržet. “
Jelikož ve Vašem případě se – jak předpokládám – jedná o služebnost cesty, lze aplikovat speciální ustanovení, kterým je § 1276/3 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Osoba, které přísluší služebnost cesty, přispívá poměrně k udržování cesty včetně lávek a mostů. Vlastník služebného pozemku přispívá, jen když tato zařízení užívá. “
Dle mého názoru jste oprávněni požadovat spoluúčast na nákladech nezbytných k údržbě/opravám příjezdové cesty i v případě, že služebnost je zřízena bezúplatně. Bez/úplatnost služebnosti totiž znamená pouze tolik, že oprávněný ze služebnosti je/není povinen hradit povinnému určitou cenu za existenci služebnosti. Příspěvek na údržbu/opravy služebného pozemku (cesty) však nepředstavuje cenu, nýbrž podíl na nezbytných nákladech (pro zachování toho, co je pro výkon služebnosti klíčové).
Pokud tedy smlouva o zřízení služebnosti (věcného břemene) o hrazení nákladů na údržbu/opravy příjezdové cesty mlčí, můžete se obrátit na vlastníka sousedního domu a domáhat se po něm jeho spoluúčasti na nákladech, které bude nutné na údržbu/opravy příjezdové cesty vynaložit. Za tímto účelem bude samozřejmě nutné předmětné náklady logicky odůvodnit a doložit (přičemž bude nezbytné tyto náklady rozpočítat mezi Vás a souseda, pakliže příjezdovou cestu také užíváte).
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 40/1964 Sb. , Občanský zákoník
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.