Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zakoupil jsem penzion s věcným břemenem. Jedná se o: Věcné břemeno umístění a provoz elektrorozvodného zařízení. Toto zařízení patří společnosti ČEZ: V reálu to znamená, že mám na budově penzionu dvě elektrické rozvodny (skříně). Když pominu vzhled těchto skříní, někdy tyto skříně vydávají nepříjemný zvuk.

Můj dotaz:
- lze požádat o zrušení tohoto věcného břemena?
- Pokud nikoliv, lze požadovat o nějakou finanční náhradu?
Děkuji Heřman.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Lze požádat o zrušení tohoto věcného břemena?
Ze znění dotazu usuzuji, že tato služebnost (věcné břemeno) byla zřízena na základě smlouvy mezi společností ČEZ a Vaším právním předchůdcem (bývalým vlastníkem penzionu). Za těchto okolností se samozřejmě můžete obrátit na společnost ČEZ a požádat jí o zrušení služebnosti – tedy o uzavření dohody, na jejímž základě by byla smlouva o zřízení služebnosti zrušena (po uzavření takové dohody by došlo k výmazu služebnosti z katastru nemovitostí).
Je nicméně nutné si uvědomit, že na zrušení smlouvy se společností ČEZ nemáte právní nárok – tzn. že bude záležet pouze na uvážení společnosti ČEZ, zda Vaší žádosti vyhoví či nikoli. Pakliže by společnost ČEZ zrušení služebnosti odmítla, nemohl byste se po ní zrušení služebnosti domáhat.
Zrušení služebnosti by mohlo být realizováno, pokud byste od uzavřené smlouvy (o zřízení služebnosti – věcného břemene) odstoupil nebo ji vypověděl. Předpokládám však, že tato smlouva (jejíž text zajisté připravila společnost ČEZ) tato Vaše práva buď zcela vylučuje nebo alespoň značně omezuje. Lze Vám však samozřejmě doporučit do této smlouvy nahlédnout a ověřit, zda přeci jenom nemáte šanci tuto smlouvu jednostranně ukončit (nemáte-li smlouvu po svém právním předchůdci k dispozici, obraťte se buď přímo na společnost ČEZ nebo navštivte místně příslušný katastrální úřad, kde by měla být smlouva uložena ve sbírce listin vážících se k Vámi vlastněnému pozemku/penzionu).
Platná právní úprava zakotvuje podmínky, při jejichž splnění dochází ke zrušení služebnosti. Jsou vymezeny v § 1299 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Služebnost zaniká trvalou změnou, pro kterou služebná věc již nemůže sloužit panujícímu pozemku nebo oprávněné osobě.
Při trvalé změně vyvolávající hrubý nepoměr mezi zatížením služebné věci a výhodou panujícího pozemku nebo oprávněné osoby se vlastník služebné věci může domáhat omezení nebo zrušení služebnosti za přiměřenou náhradu. “
Z dotazu nicméně nevyplývá, že by ve Vašem případě byla některá z těchto podmínek naplněna.
2/ Pokud nikoliv, lze požadovat o nějakou finanční náhradu?
Služebnost může být smluvně zřízena jako úplatná i bezúplatná. V tomto ohledu záleží na tom, jak je formulována smlouva, jejímž prostřednictvím byla služebnost zatěžující Váš penzion zřízena.
Obvyklou praxí – v případě služebností ve prospěch provozovatelů energetických sítí – je jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti. Bude-li tomu tak i ve Vašem případě a byla-li tato finanční náhrada již vyplacena Vašemu právnímu předchůdci, nevznikne Vám právo na žádnou finanční kompenzaci.
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.