Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před rokem 2004 vybudováno vedení bez vědomí vlastníka (do 2015 maminky, nyní nás sourozenců). Věcné břemeno nezřízeno, kam podat žádost o přeložení, kdo hradí? Je nutno vybudovat plot s podezdívkou (spád terénu, obrana před zaplavováním), který dráhu přetíná. Děkuji, Hanka.

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, jaké vedení se na předmětném pozemku nachází. Ve své odpovědi budu vycházet z předpokladu, že se jedná o vedení spadající do některého z energetických odvětví, tedy buď elektroenergetika, plynárenství nebo teplárenství. Odpověď na Váš dotaz rozdělím do tří částí:

1/ Věcné břemeno:
Provozovatelé předmětných vedení jsou v zásadě povinni zřídit věcná břemena ke všem pozemkům, které jsou (či v minulosti byly) vedením zasaženy. Tato povinnost je konkrétně zakotvena:
- v § 24/4 energetického zákona, a to pro provozovatele přenosové soustavy (v elektroenergetice),
- v § 25/4 energetického zákona, a to pro provozovatele distribuční soustavy (v elektroenergetice),
- v § 57/2 energetického zákona, a to pro výrobce plynu,
- v § 58/2 energetického zákona, a to pro provozovatele přepravní soustavy (v plynárenství),
- v § 59/2 energetického zákona, a to pro provozovatele distribuční soustavy (v plynárenství),
- v § 60/2 energetického zákona, a to pro provozovatele zásobníku plynu,
- v § 76/7 energetického zákona, a to pro držitele licence na rozvod tepelné energie.

Není možné vycházet pouze z údajů v katastru nemovitostí, tzn. že skutečnost, že věcné břemeno není v katastru nemovitostí zaneseno, ještě neznamená, že (ve vztahu ke konkrétnímu pozemku) neexistuje. Není totiž vyloučeno, že věcné břemeno bylo zřízeno v minulosti a do katastru nemovitostí dosud nebylo zapsáno.
V tomto ohledu Vám proto doporučuji kontaktovat provozovatele příslušného vedení a informovat se u něj, zda věcné břemeno k Vašemu pozemku bylo zřízeno či nikoli. Pakliže nikoli, můžete provozovatele předmětného vedení vyzvat k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

2/ Přeložka vedení:
V zásadě platí, že přeložku vedení hradí ten, kdo její realizaci vyvolal. Konkrétně je toto pravidlo zakotveno:

- v § 47/2 energetického zákona, a to ve vztahu k provozovatelům přenosových soustav a provozovatelům zařízení distribučních soustav (v elektroenergetice),
- v § 70/2 energetického zákona, a to ve vztahu k vlastníkům plynárenských zařízení,
- v § 86/2 energetického zákona, a to ve vztahu k vlastníkům rozvodných tepelných zařízení.

Budete-li tedy mít zájem o přeložku vedení tak, aby nezasahovala na Váš pozemek, bude nutné, abyste stavební realizaci této přeložky uhradila (nedohodnete-li se s příslušným provozovatelem jinak).

3/ Stavba oplocení:
Pokud je předmětné vedení umístěno na Vašem pozemku, zasahuje do Vašeho pozemku rovněž ochranné pásmo tohoto vedení. V ochranném pásmu je stavební činnost (např. vybudování plotu) přípustná, ovšem pouze v případě, že s tím předem vysloví souhlas provozovatel předmětného vedení. Toto pravidlo je konkrétně uvedeno:

- v § 46 energetického zákona, a to ve vztahu k zařízením elektrizační soustavy,
- v § 68 energetického zákona, a to ve vztahu k plynárenským zařízením,
- v § 87 energetického zákona, a to ve vztahu k zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 458/2000 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem