Počet stránek ve webu: 41.265

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dotaz se týká změn u již zapsaného spolku. Zapsaným spolkem jsme asi půl roku. Během této doby se nám však změnil počet členů našeho spolku (1 člen zemřel). Je nutné informovat soud o této skutečnosti? V příštím roce hodláme přijmout 3 nové členy? Opět – budu o tom muset vyrozumět soud, který nás zapsal?

A je vůbec nějaký údaj, při jehož změně bude nutno informovat příslušný soud např. změna člena statutárního orgánu atd. ? Jsou někde vyjmenovány ty údaje, které budeme muset, v případě změny, soudu ohlásit? Děkuji za odpověď. Děkuji, Ladislav

ODPOVĚĎ:
Problematiku veřejných rejstříků upravuje zákon č. 304/2013 Sb. , o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Počet členů a jejich identifikace není skutečností, která by se zapisovala do spolkového rejstříku, tudíž tuto změnu rejstříkovému soudu neoznamujete.
Rejstříkový soud musíte informovat o skutečnostech zapisovaných do spolkového rejstříku. Tyto skutečnosti jsou uvedeny v § 25 a § 29 výše uvedeného zákona.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.