Počet stránek ve webu: 41.265

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme dle nového OZ spolek – cyklistický oddíl. Zhruba polovina členů jsou děti 8-18 let. Jak je to s jejich hlasovacím právem v rámci spolku. Je dána věková hranice, nebo záleží, jak si hlasovací právo nastavíme ve stanovách? Děkuji, Lída

ODPOVĚĎ:
Zákon obecně hovoří o tom, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Zálež tedy na tom, o jakých otázkách by členové Vašeho spolku hlasovali. Pokud by se jednalo o záležitosti řekněme právně ne tolik významné, pak jistě děti hlasovat mohou, avšak v případě, že by spolek jednal o záležitostech vzniku, existence či správy spolku, tak zde se domnívám, že i kdyby děti hlasovaly, tak jejich hlasování by šlo s ohledem na výše uvedené označit za neplatné. Doporučuji proto ve stanovách upravit situace, o kterých otázkách děti rozhodovat mohou a o kterých jen jejich zákonní zástupci.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.