Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
1. Může v předsednictvu občanského sdružení vzniklého v ČR být cizí státní příslušník, který nemá v ČR trvalý pobyt?
2. Pokud je v obč. sdružení několik příslušníků jedné rodiny, může být ve volebním řádu požadavek, že kandidovat do předsednictva může jen jeden z rodiny? Může se jednat o omezování osobních práv?

 

3. Je možné provést volby do předsednictva korespondenčně, když v ČR toto není uzákoněno? Děkuji, Hanka


ODPOVĚĎ:
1/ Předsednictví cizince:

Ano, v předsednictvu občanského sdružení může zasedat i cizinec bez trvalého pobytu v ČR. Zákon o sdružování občanů sice hovoří pouze o občanech, právo na svobodné sdružování je však Listinou základních práv a svobod přiznáno v čl. 20/1 každému (tedy i cizinci). Ve spojení s čl. 42 Listiny základních práv a svobod pak nemůže být pochyb o tom, že jakákoli aktivita cizinců v občanských sdruženích (tedy i účast a eventuální předsednictví) je výkonem jejich základních práv a svobod.
2/ Kandidatura jediného člena rodiny:
Domnívám se, že klauzule volebního řádu, povolující kandidaturu do předsednictva občanského sdružení pouze jednomu členu rodiny by byla v zásadním rozporu s čl. 3/1 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje základní práva a svobody (tedy i právo se svobodně sdružovat, resp. kandidovat do předsednictva občanského sdružení) všem a to mimo jiné bez rozdílu rodu nebo jiného postavení. Toto ustanovení volebního řádu občanského sdružení je proto dle mého názoru nutné považovat za neplatné (čehož se lze domoci i soudní cestou).
3/ Korespondenční volby:
Domnívám se, že volby do předsednictva občanského sdružení mohou být realizovány i korespondenční formou. V této souvislosti není podstatné, že tento způsob voleb není v ČR „uzákoněn“, ale že korespondenční volby nejsou v případě občanských sdružení výslovně zakázány (jedná se tedy o typický příklad aplikace zásady „co není zakázáno, je dovoleno“). Korespondenční volby představují rovněž v případě mnoha občanských sdružení běžnou praxi.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.