Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Na konci května 2021 moji 10letou dceru pokousal pes od sousedů, který vyběhl z vrat a zakousl se jí do břicha. Byla přivolána policie a RZ. V nemocnici ji byly rány zašity a propuštěna do domácí péče. Po cca měsíci ji byl v břiše nalezen hematom a musela na operaci, kde jí byl hematom odstraněn. Bohužel se bojí vyjít ze vrat, pes stále běhá po zahradě.

V tuto chvíli je objednána psychologická poradna. Řešení s majiteli psa zatím neproběhlo, majitelka pořád nemá čas. A můj dotaz, rádi bychom se s nimi vyrovnali mimosoudně, ale vůbec nemáme představu o jakou částku požádat. Dá se říci, že je dcera poznamenána na celý život v podobě jizev přes břicho. Moc děkuji za dopověď. Helena.

 

ODPOVĚĎ:
Otázku, zda vlastníci psa (sousedé) za vzniklou škodu odpovídají, není vůbec třeba řešit. Připomínám pouze, že právní úprava odpovědnosti za škodu způsobenou zvířetem je zakotvena v § 2933 a násl. občanského zákoníku.
Co se týče náhrady vzniklé škody, je zapotřebí vyjít z § 2958 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
"Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění."
Z tohoto ustanovení vyplývá, že Vaše dcera má zaprvé nárok na náhradu za bolest (tzv. bolestné) a zadruhé nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění (tzv. náhradu za trvalé následky - samozřejmě pouze tehdy, pokud bude mít předmětné zranění nějaké následky trvalejšího charakteru). Výši obou těchto náhrad určuje znalec. Konkrétně se jedná o znalce z oboru zdravotnictví a odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví. Seznam znalců naleznete zde:
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm
Lze Vám tedy doporučit oslovit znalce a objednat si u něj vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena výše náhrady za bolest a případně i výše náhrady za ztížení společenského uplatnění Vaší dcery. Pro vyhotovení tohoto posudku bude znalec samozřejmě potřebovat kopii zdravotnické dokumentace Vaší dcery (a to i té zdravotnické dokumentace, která se týká následné operace).
Pokud Vaší dceři, resp. Vám vznikly v souvislosti s její léčbou jakékoli náklady (úhrada léků, cestovní náklady apod.), máte samozřejmě nárok na jejich náhradu (§ 2960 občanského zákoníku).
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.