Počet stránek ve webu: 40.616

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Synovi se stal úraz v době hokejového tréninku a klub nám tvrdí, že kluci v době tréninku nejsou pojištění. Že to není povinnost klubu je pojistit. Děkuji za odpověď Cecílie.

ODPOVĚĎ:
S tvrzením hokejového klubu lze souhlasit. Přestože neznám k případu Vašeho syna žádné podrobnosti (jakou právní formu má hokejový klub, jaký smluvní vztah existuje mezi Vámi, resp. Vaším synem, a hokejovým klubem, jak jsou nastavená vnitřní pravidla v hokejovém klubu), je pravdou, že žádný právní předpis neukládá hokejovému klubu povinnost pojistit své hráče pro případ utrpění úrazu.
Výše uvedené však neznamená, že by byla jakkoli ovlivněna případná odpovědnost trenéra za újmu na zdraví Vašeho syna. Vyjde-li například najevo, že trenér zanedbal nezbytný dohled či bezpečnostní pravidla a v důsledku tohoto zanedbání vznikla Vašemu synovi újma na zdraví, může trenér za újmu na zdraví Vašeho syna odpovídat. Pro tyto případy bývají někteří trenéři pojištěni. Jako příklad lze uvést trenéry České unie sportu:
https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni-odpovednosti-treneru.html