Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Rád bych se zeptal, zda musí rodiče dávat souhlas k fotografování svých dětí ve škole, do školy přišla nabídka, vytotografovani dítěte ve sportovním dresu, rodiče o tom nic předem nevěděli, ve škole se musely všechny děti vyfotografovat a poté přinesly fotky domů a pokud je nechtějí mají je vrátit a firma je skartuje. Není však jisté, jestli je firma neuchová v digitální podobě  a podobně.

Nejedná se ani o českou firmu a v zahraničí ani uvedená adresa firmy neexistuje. Musí firma mít nějaké povolení na focení dětí? Děkuji, Metoděj

ODPOVĚĎ:
Vámi položený dotaz spadá do oblasti ochrany osobnosti, která je upravena v občanském zákoníku takto:
Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. Bez svolení pouze v případě pořízení k uředním účelům či ze zákona a nebo pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství.
Vzhledem k tomu, že se jedná o dítě máte Vy jako právní zástupci dítěte právo zasáhnout do tohoto postupu. Doporučuji Vám obrátit se na školu a žádat vysvětlení. Případně na danou společnost a požadovat vysvětlení a prokázání zničení podobizen.

Zahraniční firma podnikající v ČR musí být zapsána v obchodním rejstříku a zápisem jÍ vzniká oprávnění provozovat na území ČR svou činnost.