Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme vlastníky bytů, které pronajímáme. Správu domu převzala paní, které se nelíbí, že zrovna my v tom panelovém domě pronajímáme byty. Nájemníci mají podepsané nájemní smlouvy (viz příloha). Včera (01.09.2017) nám přišel dopis, že si v panelovém domě někdo stěžoval na cigaretový kouř.

Kvůli tomu, že museli nechat udělat firmou DVI výtah záznamu z kamerového systému, aniž by vznikla někomu škoda, či nějaká újma, museli zaplatit 742 Kč (viz příloha). Záznam jsme neviděli a poslali tam nájemnici, která byla zmíněna v dopise, aby si to s paní správkyní vyřídila (tvrdila, že určitě nekouřila ve výtahu). Dnes (02.09.2017) mi přišel email, že dotyčná nebyla nájemnice Nováková, ale jiná nájemnice z jiného bytu. Že se omlouvá za nedopatření. Moje otázky zní:
1) jsme odpovědní za chování kohokoliv (včetně nájemníků), kdo vstoupí do domu a nechová se podle pravidel, i když má podepsanou nájemní smlouvu?
2) faktura je na 742 Kč včetně dopravného a není na nás přeúčtovaná, jako na odběratele, lze to? Dopis byl napsán 13.8.2017 a splatnost má být 11.8.2017, což je nereálné.
3) je možné se proti tomu nějak bránit hlavně do budoucna, protože pokud má pravdu, může toto provádět každý den a nás tímto bude cíleně připravovat o peníze a šikanovat.
4) je vůbec možné využívat záznamy z kamerového systému aniž by došlo k trestnému činu, není to porušování zákona o Ochraně osobních údajů? K tomu mohu uvést to, že při schvalování umístění kamerového systému v domě bylo několik bytových jednotek proti, včetně nás, aby nedocházelo přesně k takovým případům (bezdůvodné sledování lidí).
Myslíme si, že takový záznam by měl být využit pouze pro potřeby policie a ne pro správce domu. Děkujeme.

ODPOVĚĎ:
1/ Na tuto otázku se nedá obecně odpovědět. Záleží na typu škody, jakou máte úpravu v Prohlášení, ve Stanovách, popřípadě v rozhodnutí spoluvlastníků. Obecná povinnost zajistit dodržování pravidel domu však vyplývá z ustanovení občanského zákoníku § 1176
§ 1176
[Povinnost řídit se pravidly pro správu domu]
Vznikem vlastnického práva k jednotce vzniká vlastníku jednotky povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu.
Z povinnosti zajistit jejich dodržování i dalšími osobami pak vyplývá i odpovědnost vlastníka jednotky za porušení těchto pravidel uvedenými osobami, a to včetně nájemců a členů jejich domácnosti. Pokud se týče nájemců, bude namístě vždy v nájemní smlouvě tuto povinnost výslovně uvést.
V případě porušení povinnosti a vzniku škody Vám vzniká regres. Tedy škodu Vy  SVJ – Vám nájemce.
Pokud je však po Vás požadována škoda za zajištění záznamu, kdy následně bylo zjištěno, že Vaše nájemnice ve výtahu nekouřila, není zde vůbec žádný důvod škodu hradit.
2/ Faktura, kterou Vám SVJ zaslalo je vystavena na SVJ, je to tedy SVJ, kdo má povinnost tuto fakturu zaplatit. Až následně, po zaplacení, může být požadována částka po Vás z titulu náhrady škody. Faktura nezavazuje Vás, splatnost tak nemusíte řešit. Naopak SVJ by Vám mělo prokázat, že skutečně tuto fakturu zaplatilo.
3/ Povinnost k náhradě škody vzniká ve chvíli, kdy dojde ke vzniku škody, je zde protiprávní jednání a kauzální nexus (příčinná souvislost) mezi nimi. Všechny jednotlivé části musí prokázat ten, kdo škodu požaduje. V obdobných případech bych se bránila nedůvodností požadovaného nároku.
4/ Údaje získané z kamerového systému nesmí být žádným způsobem zveřejňovány, pro interní účely však využívány být mohou.
Mám však za to, že užívání kamerového systému bez souhlasu části vlastníků bytu je v rozporu se zásadami ochrany osobních údajů. Přikládám rozhodnutí Úřadu na ochranu osobních údajů. https://www.uoou.cz/kamerovy-system-v-bytovem-dome/d-6291