Počet stránek ve webu: 40.661

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Čekám na dražební vyhlášku na statek, který mám ve spoluvlastnictví ze svým bratrem. Ten chce využít v dražbě předkupního práva a získat celý statek pro sebe. Mám známého, který by se zúčastnil dražby a polovinu koupil, ale mám obavy aby neudělili příklep přednostně bratrovi.

Je možnost, aby to známý v dražbě koupil? A kdyby to koupil, mohl by nemovitost darovat mé manželce formou darovací smlouvy? Mohla by být manželka vlastníkem nemovitosti, když se nesmí zúčastnit dražby. Statek jsme s bratrem zdědili po našem otci. Děkuji, Mojmír

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že ve Vašem případě se prodává nemovitost jako celek, tudíž by známý nemohl v dražbě koupit pouze polovinu, pokud se prodává pouze daná polovina nemovitosti, pak pokud Váš známý učiní nejvyšší podání, tak mu soud udělí příklep. Učiní-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soud příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo, a poté, nedohodnou-li se jinak dražitelé, kteří učinili stejné nejvyšší podání, dražiteli, který byl určen losem. V případě, že Váš známý daruje nemovitost Vaší manželce, tak se dopustí obcházení zákona a tento právní úkon (darovací smlouva) by byl absolutně neplatný a Váš bratr by se mohl této neplatnosti soudně dovolat.