Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o sdělení, zda je možno v běžící exekuci úspěšně namítnout promlčení pohledávky, ke kterému došlo ještě před zahájením nalézacího řízení a v nalézacím řízení tato námitka nemohla být uplatněna, neboť veškeré listiny soud doručoval fikcí a žalovaná se tedy fakticky o existenci rozsudku dozvěděla až v exekuci?

Splatnost pohledávky ze smlouvy o půjčce nastala dle tvrzení v žalobním návrhu dne 8.9.2008; pro nezaplacení týdenní splátky žalobce dluh sesplatnil a od 9.9.2008 požaduje úroky z prodlení; žalobu žalobce soudu doručil dne 2.10.2018. Velmi děkuji za odpověď. Vanesa

 

ODPOVĚĎ:
I přesto, že námitka promlčení nebyla vznesena v nalézacím řízení, lze dle současné judikatury vznést námitku promlčení dluhu i v exekučním řízení a to návrhem na zastavení exekuce z uvedeného důvodu. Pokud však budete uvádět jako důvod pro zastavení exekuce pouze doručování soudu tzv. „na fikci“, nebudete s největší pravděpodobností bohužel úspěšná. V každém případě Vám doporučuji obrátit se v uvedené věci na právníka z řad advokátů (www.advokatikomora.cz).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.