Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Z důvodu napadení a okradení cestou z práce po noční službě jsem skončila na měsíc v nemocnici. Bohužel jsem nezaplatila splátku a od zápůjčitele (zastupujícího právníka), přišel dopis na zesplatnění celé částky + 0,25% denně z celkové dlužné částky od začátku zesplatnění, přitom ve smlouvě mám psaný úrok 0,2 %. Na zaplacení byla lhůta týden. Půjčku jsem získala díky společnosti Bankerat a. s. , která zprostředkuje možnost uzavírání půjček v rámci své podnikatelské činnosti.

Měla jsem za to, že když Bankerat a. s. zprostředkovává půjčky, měl by se řídit zákonem o spotřebitelském úvěru. Po dopise o zesplatnění jsem si spotřebitelský zákon přečetla a některá ustanovení by ve smlouvě být neměla. Např. jsem půjčku zajišťovala biankosměnkou, také, že všechny spory budou řešeny v rozhodčím řízení.
Také mě o zesplatnění nikdo neinformoval, přišel dopis, že je půjčka zesplatněna a na zaplacení částky mám 7 dní. Že je smlouva je uzavřená podle ust. §2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník jsem si nevšimla. Myslela jsem si, že je smlouva podle spotřebitelského zákona. Ve smlouvě se o společnosti Bankerat a. s. nepíše, ale podklady ke smlouvě a e-mailová komunikace byla pouze s touto firmou, zaslat podepsanou smlouvu jsem posílala také jim. Na webových stránkách mají kolik platí investoři administrátorovi poplatek za správu půjčky, platby měsíční také platím na jejich účet a půjčka přišla z jejich účtu. A právník zastupující mého investora sídlí na stejné adrese jako Bankerat. Bohužel jsem vše studovala až dnes (04.05.2019). Ráda bych splácela dále bez zesplatnění. Neměla jsem v úmyslu neplatit.
Napadení mohu doložit lékařskou zprávou i protokolem od Policie ČR. Včera (03.05.2019) jsem zaslala další splátku alespoň, ale na svém účtu u Bankeratu mám status - žaloba. Nevím teď, jak mám postupovat. Děkuji, Debora

ODPOVĚĎ:
Jelikož se nejedná o spotřebitelský úvěr, musíte počítat s velmi nevýhodnými podmínky pro věřitele. Zejména, pokud je dluh u nebankovního věřitele. Pokud píšete, že dluh je zajištěn blankosměnkou, pak k vymáhání dluhu musí být nejprve vydán na základě žaloby-návrhu příslušným krajským soudem směnečný platební rozkaz. Pokud Vám bude doručen, pak do 15 dní ode dne doručení musíte podat proti tomuto rozkazu námitky, jinak bude směn. platební rozkaz pravomocný a žalobce bude mít v rukou exekuční titul. V námitkách se musíte vyslovit vyloženě proti směnečnému platebnímu rozkazu, jinak Vaše námitky soud odmítne jako neodůvodněné a sm. plat. rozkaz nabude právní moci a opět to bude exe. titul. Možná byste si v tomto případě měla zařídit právní zastoupení advokátem a to nejlépe specialozovaným na směnky, neboť je velmi důležité sepsat kvalifikovaně námitky proti směn. platebnímu rozkazu.