Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2018 jsme si s manželem vzali hypotéku na baráček, a jelikož zástava naším budoucím domem nebyla dostatečná (chybělo cca 400.000 Kč), museli jsme poprosit o pomoc naší babičku a ona dala do zástavy i svůj byt. Pomohla nám ráda, neměla s tím žádný problém. Bohužel je ale nemocná a není jisté, jak dlouho bude mezi námi.

Tento byt po její smrti podle závěti zdědí můj otec, který žije v USA a nemám s ním dobré vztahy. Ten bude chtít byt určitě prodat, což je se zástavou téměř nemožné. Babička řekla, že my se pak už nějak domluvíme. A to je právě to, v čem je problém, protože vím, že nedomluvíme. A zároveň chybějících 400.000 Kč určitě ještě nebudeme mít splaceno. Proto by nás zajímalo, jak se tento spor bude dát řešit? Bude mít otec právo vymáhat po nás okamžité zrušení zástavy?? Bude to muset popřípadě řešit soudně, nebo nám to bude moct nařídit přímo banka? V bance mi paní poradkyně řekla, že ona neví, že je to otázka spíš na právníka. Ještě jen dodám, že otec do ČR nemůže přicestovat (údajně), nemá v USA trvalý pobyt. Předem děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Dědic nastupuje do všech práv a povinností původního vlastníka, tedy i do smluv, které babička - jeho matka - podepsala. Musí tedy jednat dle ujednání těchto smluv a nemůže jednat v rozporu s nimi. Tj. dle mého názoru musí zástavní právo strpět a jednat pouze v souladu s ujednáním zástavní smlouvy. Nikdo Vám nemůže nařídit měnit smlouvy, jednoduše otec se musí smířit s tím, že na nemovitosti vázne zástava.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zástava na zděděný dům - může dědic donutit dlužníka k vyvázání ze zástavy kvůli prodeji zastaveného domu?