Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pokud daruji či prodám nemovitost zatíženou zástavním právem (můj byt v osobním vlastnictví), může pak "nový" zástavní dlužník požadovat po kterémkoliv se solidárních dlužníků částku, kterou zaplatil bance? Nebo ji může požadovat opět jenom po mě, z důvodu, že jsem v kupní smlouvě na nemovitost, která byla předmětem hypotéčnímu úvěru uvedená jen já. Děkuji Eva

ODPOVĚĎ:
Z titulu hypoteční smlouvy jste povinna vůči bance pouze Vy, event. další osoba, která je ve smlouvě uvedena jako spoludlužník. Pokud by nový majitel bytu plnil cokoliv za Vás, jednalo by se o přistoupení k dluhu nebo převzetí dluhu, bez ohledu na vlastnictví nemovitosti a mohl by se domáhat úhrady po kterékoliv osobě, která byla z hypotéky zavázána, tj. jak po hlavním dlužníkovi, tak po spoludlužníkovi.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Splácení hypotéky na nemovitost a role solidárních dlužníků úvěru