Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz stran vyjasnění situace při splácení dluhu vedlejší žadatelkou „Matka“ Úvěru „Express“. Nástin situace : Půjčka u Ge Moneta. Hlavní žadatelka (dcera vedlejší žadatelky) a vedlejší žadatelka (matka). Výše úvěru 305.000 Kč tuším na 96 splátek. Následně hlavní žadatelka (dcera) – insolvence - oddlužení – splátkový kalendář.

Ge Moneta přihlásila 305.000 Kč. Splátkový kalendář již bude 2018 končit. Nyní je splněno přes kalendář oddlužení ca 170.000 Kč. 13.1.2018 dopis od Monety vedlejší žadatelce (matce) – výzva k zaplacení viz příloha – upozornění banky - jistina 65.887 Kč + příslušenství. Celkem tedy 216.095 Kč. A upozornění o nutnosti dál platit pravidelné splátky. Tedy zaplaceno 217.000 Kč + první splátka 6.238 Kč. Dále následovalo pracné pídění kolik se má vlastně dohromady platit (myšleny platby vedlejší žadatelky) a s tím související neochota podávat informace (Moneta). Cca 3,5 hodiny telefonátu kde jsem se nedozvěděl kloudnou informaci. Dále byl poslán dopis s žádostí o vyjasnění a vyčíslení požadavků banky. Zatím bez reakce. Bylo ale tak nějak zjištěno - že se má ještě zaplatit 32 splátek ve výši 6.238 Kč. Tady je ale ta věc, po které se pídím. Musí se skutečně platit uvedených 32 splátek (tedy to bude ca 182.000 Kč? ) nebo lze uhradit pouze jistinu (to je nevím přesně 65.000 Kč + nějaké penále…)? Moneta přihlásila do oddlužení 305.000 Kč. Dcera v oddlužení splatila 170.000 Kč. Následovalo částěčné „zpětvzetí" od Monety na 65.000 Kč – které uhradila vedlejší žadatelka (matka) + penále, úroky. Tzn. Pokud jako laik uvažuji správně, na jistinu dluhu bylo zaplaceno již 235.000 Kč. A do uhrazení základu dluhu (305.000 Kč) zbývá uhradit ca 70.000 Kč. Vlastní dotaz. Je vedlejší žadatelka povinna zaplatit zbývající částku (jistinu) ca. 65.000 Kč plus ještě úroky tedy celkem cca 180.000 Kč? Bezpodmínečně - jak to vyplývá z informací od banky? Nebo lze splatit jistinu a plus nějaké penále za ušlý zisk? Nebo jak se ta věc má? Nemohu se nikde dobrat kloudné informace. A chci dát tuto záležitost do pořádku – jednám v této věci za vedlejší žadatelku, neb ta věkem, fyzicky ani mentálně není schopna tuto záležitost vyřídit. Prosím případně i o info zda je možné se tedy někam obrátit - jak tuto situaci řešit. Děkuji. Otakar

ODPOVĚĎ:
Pokud smlouvu uzavřely obě žadatelky jako spoludlužnice, pak je matka povinna uhradit zbývající nezaplacenou část dluhu, a to i když byla pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení dcery. Matka bude povinna zaplatit nejen jistinu, ale také smluvený úrok, případný úrok z prodlení a smluvní pokuty, pokud byly ve smlouvě sjednány a vznikl na jejich zaplacení nárok.

Banka tedy je oprávněna vymáhat dluh, který byl sjednán, a to včetně úroků. Aby bylo možné splatit méně, bylo by nutné se s bankou dohodnout na niží splátce.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Insolvence, oddlužení dlužníka banky a vliv na splacení dluhu spoludlužníkem, spolužadatelem dluhu
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.