Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

11.8.2003 byl proveden rozsudek, že dlužím částku 70.000 Kč jistému X. Y. Nebyl nikdo pověřen k exekuci a mě bylo řečeno, že po smrti věřitele to končí. 6.1.2014 přišel do zaměstnání příkaz k exekuci na plat, která byla vydána 16.10.2013 na jiné jmenované než byl vydán rozsudek soudem, X. Y. zemřel.

Částka je nyní 385.000 Kč. Pravděpodobní dědici mi nesdělili, že zdědili dluh. Exekuce se stále opírá na rozsudek X. Y. a ne na ně. Nevím ani kdo to je, jestli opravdu dědí majetek zesnulého X. Y. nebo kdo ho dědí. Dnes 16.1.2014 mi přišel příkaz domů, ale ne na plat, ale na účet v bance. Myslíte, že těm lidem - dědicům po zesnulém opravdu dlužím? Když ani nevím kdy X. Y. zemřel a zda to nabyli v dědictví? Děkuji, Ludvík

ODPOVĚĎ:
V dědictví je opravdu možné nabýt pohledávky (tedy dluhy jiných lidí vůči zemřelému zůstaviteli - původnímu věřiteli). Pokud by k tomu došlo, nemají dědicové povinnost kohokoliv upomínat, neboť dluh již byl přisouzen. Podle § 36 odst. 3 exekučního řádu lze ve prospěch jiné osoby, než která je v exekučním titulu označena jako oprávněný, vést exekuci pouze pokud prokáže, že na ni právo z exekučního titulu přešlo. Toto se běžně prokazuje usnesením o dědictví.

Pokud chcete mít jistotu, navštivte exekuční úřad a nahlédněte do spisu (k tomu se musíte napřed objednat). Současně zrušte účet v bance a mzdu přebírejte v hotovosti, jinak nebudete mít prostředky na živobytí. Postup, kdy je exekučně postižena mzda i účet, na který je zasílána je obcházením zákona, neboť Vám musí ze mzdy zústat nezabavitelná částka. Ovšem než byste se svých peněz žalobou domohl, dostal byste se do existenčních potíží.