Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Z výpisu slovenského katastru nemovitostí jsem zjistila, že na mou matku, která zemřela 2011 v ČR, jsou zapsané části několika pozemků na Slovensku. Zřejmě to souvisí s mou babičkou, která pocházela ze Slovenska. O pozemky zájem nemám, nevím však, zda mi z nich jako jedinému dědici nevyplývají nějaké povinnosti, například v souvislosti s daní z nemovitosti.

Je mou povinností ze zákona otevírat znovu dědické řízení a převést na sebe vlastnická práva k pozemkům? Jsem zodpovědná za daň z nemovitosti po zemřelé matce, když jsem o pozemcích nevěděla? Zřejmě o nich nevěděla ani moje maminka, nikdy o nich nemluvila. Jedná se o několik pozemků, z nichž každý má několik vlastníků. Jsou mezi nimi jak žijící a zemřelí příbuzní (např. i moje babička a její sestra) tak i lidé, které neznám. Ráda bych se pozemků zbavila, nejlépe bez nutnosti znovu otevírat dědické řízení. Je pravdou, že po deseti letech propadnou slovenskému státu? Jak mohu zjistit, zda vůči mě v souvislosti s těmito pozemky existují nějaké pohledávky? Případně zda jsou již promlčené? V době, kdy maminka zemřela jsem se rozváděla a stěhovala, nemohu tak stoprocentně zaručit, že mě veškerá pošta zastihla. Byla jsem ale vlastníkem datové schránky. Rovněž jsem platila "dosílací službu". Ráda bych dala věci do pořádku. Děkuji velmi předem.  

 

ODPOVĚĎ:
Pokud jsou pozemky stále psané na Vaši matku, která již nežije, nemohl Vám z důvodu existence pozemků vzniknout žádný dluh. Pokud byste podala návrh na dodatečné projednání dědictví a pozemky zdědila, tak byste musela uhradit i pohledávky z toho vyplývající. Dědické řízení ale nemáte vůbec povinnost otevírat. Pokud byste tak přesto učinila, neznamená to, že byste dědila. Mohla byste dědictví otevřít a dědictví ihned odmítnout. Pokud by pozemky nikdo nechtěl, tak by připadly státu, který by byl odpovědný i za daň, resp. stát by byl osvobozen. Pokud byste tedy chtěla dát věci do pořádku, doporučuji tento postup - dědictví otevřít, ale zároveň následně odmítnout.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.