Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

23.4.2019 zemřel otec, který nadělal dluhy (cca 140.000 Kč - půjčky na své jméno, šlo o bankovní a úvěrové spol. , některé jsme nalezli až po jeho úmrtí, je možné, že o dalších nevíme). Neměl vůbec žádný majetek. Může jeho manželka (moje matka) odmítnout dědictví a jak se jí pak dluhy dotknou - bude muset i tak uhradit celou částku? Matka má malý důchod a téměř nevidí.

Pokud já jako dcera odmítnu dědictví a mám dospělého syna, jak zabráním tomu, aby část dluhů nespadla na něj, může také odmítnout dědictví? Je v tomto případě lepší odmítnou dědictví nebo udělat soupis majetku (i když žádný není)? Vím, že nastaly změny v zákonech, jde mi o to, aby v případě odmítnutí dědictví mnou a mým synem nespadly dluhy případně pak na jeho děti (i když ještě žádné nemá). Moc děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Řešením je odmítnutí dědictví. Jeho manželka tak jeho dluhy nedědí, pouze se může stát, že ji věřitelé kontaktují z důvodu, že dluhy vznikly za manželství a mohly být součástí SJM. Pak je třeba u soudu prokazovat, že součástí SJM nebyly. Vy i Váš syn můžete dědictví odmítnout, dluhy pak připadají jako odúmrť státu, který je ale nehradí, pokud nezdědil žádná aktiva a nemusíte se bát, že by přešly na ještě nežijící děti Vašeho syna. Pokud dědictví odmítnete, soupis majetku není nutný.