Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

2013 - moje matka zažádala (soud ČR) o řízení o dědictví - o majetku nově najevo vyšlém - po své matce (mé babičce), úmrtí 12/1989. Pozemky ve Slovenské Republice, v místě narození babičky - ta žila a zemřela v Čechách. Řízení z r. 2013 zastaveno - nenáleží do pravomoci ČR, ale orgánu SR, v jehož obvodu se nemovitosti nacházejí.

Jak postupovat při žádosti o projednání dědictví (pozemků) na SR - písemně na okr. úřad? (v Češtině, že? ). Je nutná osobní účast? Odlišnosti od žádosti o projednání dědictví v ČR? Stačí sepsat žádost s výčtem listin vlastnictví jednotl. pozemků podle katastru nemovitostí SR? (v katastru SR jsme našli pozemky s babiččiným jménem. Nemáme k tomu dokumenty, ale máme dokumenty, že tyto pozemky patřily babiččině matce). V katastru u jednoho pozemku chyba v příjmení babičky. I rok jejího narození byl chybně, ale stejná chyba v datu objevena a opravena i u jiných listin. Určitě se jedná o babičku - jak lze sjednat nápravu této chyby? Žádost podá má matka. Má v ní uvést své sourozence nebo je to dalším krokem po zahájení řízení? Děkuji, Marcela

ODPOVĚĎ:
Dle § 76 zákona č. 91/2012 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, o mezinárodním právu soukromém (dále jen "ZMPS") se právní poměry dědické řídí právním řádem státu, ve kterém měl zůstavitel obvyklý pobyt v době smrti. Jestliže zůstavitel byl státním občanem České republiky a alespoň jeden z dědiců má v České republice obvyklý pobyt, použije se český právní řád. Kromě ZMPS je tato situace upravena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012, o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení (dále jen „nařízení o dědictví“). Nařízení o dědictví, dle výše uvedeného, zavádí evropské dědické osvědčení. Tento dokument vydávaný orgánem projednávajícím dědictví mohou dědicové, odkazovníci, vykonavatelé závěti a správci pozůstalosti použít pro prokázání svého postavení a výkon práv nebo pravomocí v jiných členských státech. Vydané evropské dědické osvědčení se uznává ve všech členských státech bez nutnosti zvláštního řízení. V příloze této odpovědi přikládám formulář tohoto dědického osvědčení. Z něj také vyplývá, že se k jeho vyplnění budete muset obrátit na příslušný soud, v jehož obvodu bylo dědické řízení ukončeno vydáním rozhodnutí. Poté se můžete obrátit na příslušný katastrální úřad na Slovensku, v jehož působnosti se dotčené nemovitosti, ke kterým by byl prokázán dědický nárok Vaší matky, nachází. Veškeré listiny, které píšete, že vlastníte k prokázání dědického nároku k dotčeným nemovitostem musíte předložit u příslušného českého soudu, v jehož obvodu bylo dědické řízení ukončeno vydáním rozhodnutí a který Vám dědické osvědčení vydá.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Projednání dědictví po osobě zemřelé a žijící v zahraničí - postup, průběh, jak požádat o zahájení dodatečného dědického řízení? (pozemky neprojednané v dědickém řízení v minulosti)
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.