Počet stránek ve webu: 40.616

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj otec sepsal 2005 závěť s listinou o vydědění, v níž vydědil z důvodu nezájmu o kontakt (což není pravda, ale to není teď podstatné), své tři děti (tedy i mě) z předešlých dvou manželství a veškerý svůj majetek odkázal své třetí manželce. S tou už žádné děti neměl. Ani ona sama neměla žádné potomky. Tato jeho poslední manželka 2009 zemřela.

Otec zemřel v roce 2017. Situace, kterou řešila tahle závěť, tedy nenastala, otcova manželka zemřela dříve než on. Zajímalo by mě, jestli to vydědění uvedené v závěti i tak nadále platí. Pokud ano, kdo by tedy po mém otci dědil, když všechny své děti vydědil a jeho poslední žena, jíž dle této závěti vše odkázal, zemřela dříve než on? Děkuji za odpověď, Teodor.

ODPOVĚĎ:
I v tomto případě vydědění platí, nicméně pokud ještě dědictví po otci probíhá, máte právo podat žalobu oprávněného dědice na určení, že jste dědici - tj. že vydědění není platné. Pokud takovou žalobu nepodáte a vydědění bude skutečně uznáno platným a manželka, které bylo vše odkázáno, již nežije, připadají v úvahu další dědicové dle dědické posloupnosti, tj. otcovi rodiče, sourozenci, prarodiče případně další vzdálenější příbuzní - bratranci, sestřenice, ... Pokud není vůbec žádný rodinný příslušník, pak by dědictví připadlo státu jako odúmrť.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Neoprávněné vydědění a žaloba na určení dědictví
  • Listina o vydědění ve prospěch nové manželky, manželka zemřela - kdo bude dědit?