Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V 11/2017 mi zemřel dědeček, který měl jednoho syna (mého otce) a manželku. Dědeček zanechal závěť, kde jako jediného dědice uvedl svou manželku a dále listinu o vydědění svého jediného syna. Obě listiny jsou psané vlastní rukou a vlastní rukou podepsané. Obsahují všechny zákonné náležitosti.

Dle tvrzení notáře ale bude i přes to muset dojít ke shodě mezi oběma zákonnými dědici, jinak celá záležitost půjde k soudu. Otec je gambler, alkoholik a má spousty dluhů, je tedy již předem jasné, že ke shodě nedojde. Jak je možné, že i přes to, že je ponechána platná závěť, bude se muset v krajním případě má babička (80 let) soudit o svůj majetek? Kdo v tomto případě hradí soudní výlohy? Děkuji, Vladimíra.

ODPOVĚĎ:
Nevidím důvod, proč by měla celá záležitost "jednoznačně" skončit u soudu. Jde o to, že pokud je listina o vydědění platná, což uvádíte, že je, pak ji notář musí vzít za platnou a řídit se jí.
Ve vašem případě je ale asi problém, že vyděděný dědic nechce vydědění uznat a bude se domáhat neplatnosti vydědění. Pak musí notář stanovit lhůtu, většinou dvouměsíční, k podání žaloby o neplatnost vydědění, kterou musí podat vyděděná osoba. Soud bude následně projednávat, zda bylo vydědění učiněno po právu nebo zde důvody vydědění nebyly a podle výsledku soudního sporu posléze notář ukončí dědické řízení s dědici, jejichž okruh bude záviset na výsledku soudního sporu o neplatnost vydědění. Pokud jde o náklady řízení, tak soudní poplatek hradí žalobce a neměl by přesahovat částku 2000 a každá ze stran si dále hradí pouze svého advokáta. Pokud má babička 80 let, může si požádat o bezplatné přidělení advokáta, neboť předpokládám, že její jediný příjem je důchod a v takových případech soudy většinou žádosti o ustanovení advokáta vyhoví. Advokát je pak hrazen ze státních prostředků.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vydědění potomka gamblera - listina o vydědění sepsaná vlastní rukou
  • Neshoda dědiců a nejistota platnosti listiny o vydědění psané vlastní rukou se všemi zákonnými náležitostmi - kdo platí soudní poplatky na určení platnosti závěti a listiny o vydědění?
  • Určení platnosti závěti a listiny o vydědění soudem, soudně
  • Bezdůvodné napadení listiny o vydědění notářem - musí věc skončit u soudu?