Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Otec přítele s manželkou spolu mají jednu dceru a otec má z předešlého manželství syna (můj přítel). Otec má ještě jednu dceru z jiného manželství. Tato dcera se však s otcem nestýká již několik dlouhých let (cca 15 let), nemáme o ní žádné informace (kde bydlí, zda má děti či už vnuky, atd.).

Přítel se s otcem o dědictví nebaví, prý se to u nich v rodině nedělá. Chci se však zeptat, zda v případě úmrtí dědí otcův majetek automaticky manželka se společnou dcerou + syn z otcova bývalého manželství + dcera z otcova bývalého manželství (ta, která nejeví zájem)? Pokud ano, můžeme závěť nějak napadnout, že se tato dcera s otcem dlouhá léta nestýkala? Máme také obavu, že pokud tato dcera zjistí, že otec je již velmi starý a nemocný, tak prostě zase přijde a bude předstírat starost, tak ji vydědit nepůjde. Je možné, aby pozůstalí napadli závěť a vydědili tuto otcovu dceru? Děkuji, Helena.

ODPOVĚĎ:
Právo vydědit potomka přísluší pouze zůstaviteli, tedy otci Vašeho přítele. V případě, že by nebyla sepsána závěť a dědilo tzv. ze zákona, tedy podle dědických tříd, dědili by podle prvé dědické třídy manželka a všechny tři děti. Všichni shodným dílem. To je ostatně uvedeno zde:
http://bit.ly/1cVY3id
V případě sepsání závěti, resp. dědění ze závěti, lze podíly jednotlivých dědiců upravit. Děti zůstavitele jsou však nepominutelnými dědici a musí jim zůstat alespoň 1/4 jejich zákonné dílu (u zletilých potomků). Pokud by se tedy dědictví v případě dědění ze zákona dělilo na 4 díly (manželka a 3 děti), musela by dceři zůstat alespoň 1/4 z oné 1/4. Záleží však na vůli zůstavitele, jakým způsobem rozsah dědictví v závěti specifikuje.
Vydědění z důvodu neprojevení opravdového zájmu možné je, jak jsem již uvedla shora, vydědění však musí provést přímo zůstavitel, otec Vašeho přítele.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak znemožnit dědění potomkovi, který dlouhodobě neprojevuje zájem o rodiče?