Počet stránek ve webu: 40.616

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

29.09.2017 náhle zemřel můj bratr ve věku 49let. Bratr podnikal v zemědělství cca od roku 2000 a spolu s ním i náš otec, kterému je 76let (každý z nich měl jiné ičo) a má značné zdravotní komplikace. Nicméně, na něm nyní leží starost o veškerý dobytek, pozemky a vůbec celý chod hospodářství. 

Oba společně do podnikání vložili své finance, bratr ještě navíc poslední dobou, chodil do zaměstnání, aby navýšil jejich rozpočet. Bratr byl rozvedený a má dvě děti, syna a dceru. Bratr měl v úmyslu, předat své podnikání jeho synovi. Syn občas za bratrem přijel a pomáhal mu v hospodářství, postupem doby však čím dál méně až jednou prohlásil, že v zemědělství podnikat nebude a po bratrovi nic nepřebere. Dcera o mého bratra nejevila dlouhá léta zájem vůbec, nikdy mu tam nepřijela vyprat, uklidit, umýt nádobí. Navíc si v nedávné době, změnila příjmení, na rodné příjmení její matky. Nyní po úmrtí bratra, se jeho dcera náhle začala velmi zajímat o dědictví (dobytek, pozemky, stroje, traktory). Dělá si nároky úplně na vše, bez ohledu na otce, který podnikal spolu s bratrem a vložil do toho své finance, svá léta, své zdraví, staral se o vše v době nepřítomnosti bratra a stará se o vše i nyní, když bratr zemřel. Ani teď nenapadne ani jedno z bratrovo dětí, mému otci přijet pomoci. Vzdáleni jsou od mého otce cca 8 km. Bratr s otcem měli/mají jeden společný účet, kam chodí a ze kterého odchází, veškeré platby a který, samozřejmě zároveň slouží, jako zdroj financí, potřebných pro chod podnikání. Tento účet nechal notář zablokovat a tím v podstatě odřízl otce a potažmo i matku od financí, které nutně potřebují k tomu, aby otec obstaral veškerý chod  hospodářství a rovněž k obživě, protože otec s matkou jsou oba důchodci a z důchodu ve výši 12.000 Kč celkem, prostě nemohou utáhnout veškeré náklady. Z výše uvedených důvodů, se na Vás obracím s prosbou o radu a pomoc, zda je možné nějakým způsobem zabránit tomu, aby bratrovy děti cokoliv dědily a vše, nebo alespoň většinový podíl, dědil náš otec? S tím, že otec je ochoten se finančně vypořádat s bratrovým synem. A zároveň jakým způsobem mohu zpochybnit, či napadnout postup pana notáře? Děkuji mnohokrát a jsem s pozdravem, Daniel.

ODPOVĚĎ:
Ještě jednou. Odpověď jsem připojila k Vašemu předchozímu dotazu. Zasílám proto pouze rozvedení odpovědi k bankovnímu účtu.
Zablokování bankovního účtu, který spadá do dědického řízení je běžnou praxí, není však povinností ze strany notáře. Notář zablokuje účet v případě, že to vyžaduje obecný zájem nebo důležitý zájem dědiců. Ideálním řešením by byla dohoda dědiců, kteří by se na pohybu na bankovním účtu dohodli, ale to je předpokládám v dané věci nemožné. Doporučuji tedy opět shromáždit veškeré podklady, ze kterých by bylo zřejmé množství finančních prostředků, které jsou ve výhradním vlastnictví Vašeho otce a tyto předložit notáři, aby došlo k uvolnění prostředků alespoň v určité výši.
Rovněž doporučuji prostudovat smlouvu o zřízení běžného účtu mezi bankou a klientem. Pokud by stranou byl nejen Váš bratr ale i Váš otec, pak je samozřejmě jeho právo o to silnější.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Nezájem o hospodářství rodiče a dědění, dědictví
  • Má vliv nepečování, nezájem o majetek zůstavitele před smrtí na dědění, dědictví?
  • Může sourozenec zemřelého ovlivnit dědění potomky zesnulého?