Počet stránek ve webu: 40.616

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dne 29.09.2017 náhle zemřel můj bratr ve věku 49 let. Bratr podnikal v zemědělství cca od roku 2000 a spolu s naším otcem - 76 let, špatné zdraví. Nyní leží starost o veškeré hospodářství jen na otci. Oba společně do podnikání vložili své finance, bratr navíc poslední dobou chodil do zaměstnání, aby navýšil jejich rozpočet.

Když byl v zaměstnání, o vše se staral otec! Bratr - rozvedený, dvě děti: syn a dcera. Bratr měl v úmyslu předat své podnikání synovi. Syn občasně vypomáhal, postupem doby stále méně, až jednou prohlásil, že nic nepřebere, nemá o to zájem. Dcera o bratra nejevila dlouhá léta zájem vůbec, nepřijela mu vyprat, uklidit, umýt nádobí, nic a nedávno si změnila příjmení, na rodné příjmení její matky. Nyní se dcera náhle velmi zajímá o dědictví, chce vše. Nebere ohledy na otce, který s bratrem dělal celou dobu i nyní. Měli společný účet - nyní zablokován notářem - otec bez financí na hospodářství i na obživu - z důchodu vše neutáhne. Je možné zabránit v dědictví dcery tak, aby dědil jen otec? A je možné napadnout postup notáře? Děkuji moc.

ODPOVĚĎ:
Pokud neexistuje závěť, dědická smlouva či odkaz, bude se dědit tzv. ze zákona. V daném případě nastupují dědici v první dědické třídě, tedy děti zůstavitele, každý z nich dědí stejným dílem.
Jediná možná obrana je tvrdit a prokazovat výši investic Vašeho otce do hospodářství, které se stane pasivem v dědictví.
Bohužel tato skutečnost nezmění dědickou posloupnost, ale vedlo by to alespoň k vyplacení investovaných finančních prostředků.
Co se týče bankovního účtu, rovněž doporučuji notářce prokázat finanční tok, tedy výši finančních prostředků, které byly na bankovní účet vloženy ze strany Vašeho otce (důchod, příjem, vklady apod.), tak aby se nestaly součástí dědictví.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vydědění potomka po smrti rodiče, rodičů - lze to?
  • Jak vydědit syna, dceru po smrti rodiče (neexistuje závěť)