Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Otec koupil 1952 chatu (doklad na jeho jméno, zřejmě ale současná podoba SJM). Po smrti otce dědictví dcera 1/4 podílu, manželka 3/4 podílu. Manželka nový sňatek, přibyl 1 syn. Aktuálně manželka 83 let, 2017 zřejmě účelový dar synovi, aby nedošlo k dědictví a nadpoloviční většinu tak nezískala dcera.

Lze tento dar napadnout? Jak se dostat ke znění darovací smlouvy? Pokud nelze dar napadnout, co obnáší podání žaloby na vypořádání podílového spoluvlastnictví - časově, finančně? Zřejmě nutnost zpracování znaleckého posudku - kdo určuje znalce? Lze říci, jaké argumenty bere soud při rozhodování v potaz? Společné užívání chaty dcery a syna není možné. Syn chatu neudržuje, zanechává ji zaplněnou svými věcmi a v nepořádku. Z tohoto důvodu nemůže dcera zvažovat, že by svůj podíl nabídla k prodeji či chatu k pronájmu. Co za této bezvých. situace pro dceru radíte provést s jejím podílem? Je nějaká cesta, jak si zachovat památku po svém pravém otci? Doplň. nesouvis. dotaz pokud je v katastru záznam, že je na objekt exekuce, jak se dozvím o přes. termínu el. dražby? Děkuji, Hana.

ODPOVĚĎ:
Kopii darovací smlouvy Vám vydají na katastru nemovitostí na katastrálním pracovišti, pod které nemovitost spadá. Je to ale zpoplatněno dle počtu stran smlouvy. Darovací smlouvu jako třetí osoba prakticky nemáte jak napadnout. Řízení o žalobě o vypořádání podílového spoluvlastnictví může trvat několik let, první jednání ve věci může být nařízeno cca rok po podání žaloby a hradí se soudní poplatek dle nároků, které žalujete. Pokud se bude jednat pouze o chatu, soudní poplatek bude činit 3.000,-Kč. K tomu hradíte případné náklady na svého advokáta a pokud nebudete ve sporu úspěšná, pak i advokáta protistrany. Proto bych Vám doporučovala detailně věc probrat s advokátem ještě předtím, než se rozhodnete žalobu podat.
Seznam advokátů na www.advokatikomora.cz. Znalce si můžete zajistit sama ještě před podáním žaloby a takový znalecký posudek pak bude v řízení jeden z rozhodujících důkazů nebo jej zadá soud v průběhu řízení a strany ho budou hradit opět dle úspěchu ve sporu stejně jako další náklady. Soud při rozhodování hodnotí celou situaci, ale pokud druhý spoluvlastník chatu prokazatelně neužívá, bude to argument pro druhého spoluvlastníka a soud to rozhodně bere v úvahu při rozhodování, komu nemovitost do vlastnictví přikáže. Dcera má možnost pouze o chatu bojovat nebo svůj podíl prodat či za úplatu přenechat spoluvlastníkovi. Jiná varianta není. O termínu dražby se dozvíte na stránkách www.portaldrazeb.cz, který je spravován přímo exekutorskou komorou, případně doporučuji obrátit se přímo na exekutora, který má danou exekuci na starost a i na stránkách exekutorů bývají dostupné termíny dražeb.