Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Má matka trpěla stařeckou demencí a Alzhaimerovou chorobou. Dva měsíce před smrtí matky má sestra, která měla od matky plnou moc, darovala matčin byt naší třetí sestře bez vědomí a souhlasu ostatních sourozenců. Matka již touto dobou nemluvila a jen spala.

To se ukázala až minulý týden u notářky při jednání o pozůstalosti odkud jsem odešla s prázdnou. Závěť nebyla. Jak se mohu bránit proti tomuto jednání a mám vůbec šanci uspět? Děkuji, Alena

ODPOVĚĎ:
Nejprve je třeba zjistit tu skutečnost, zda plná moc opravňovala Vaší sestru ke zcizení (definice zcizení zde: http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/pravnicky-slovnik/302-zcizitel-definice-podle-obcanskeho-zakoniku.html) majetku patřícího Vaší matce. Předpokládám, že Vámi zmíněná plná moc byla udělena Vaší sestře ještě před tím, než Vaše matka onemocněla Alzheimrovou chorobou a tudíž jako taková je platná, pokud tomu tak je a Vaše sestra jednala dle takto udělené plné moci, pak jediné co můžete udělat je, podat návrh na započtení daru provedeného za života zůstavitele, o jehož částku bude snížen podíl Vámi zmiňované sestry vlastnící tuto nemovitost. Pokud však Vámi zmíněna plná moc nesplňuje zákonné požadavky (svobodný a vážný projev vůle toho, kdo plnou moc uděluje), tak ji lze soudní cestou napadnout a tím i Vámi zmíněné darování.