Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Před 10 lety proběhlo dědické vypořádání mezi 3 dědici. Každý zdědil třetinu rodinného domu a pozemku pod ním. Vykoupil jsem jeden podíl a vlastním 2/3. Třetí dědic zbaven svéprávnosti nyní zemřel a jeho dědic chce částku 2 x vyšší než zdědil. O nemovitost se nestaral, já jsem ji celou zrekonstruoval na příkaz stavebního úřadu. Nová střecha, elektřina, okna, fasáda, vnitřní omítky, parapety a část podlah. Užíval jsem po této rekonstrukci celý rodinný dům. Má tento dědic zákonné právo požadovat částku jinou než byla zděděna před 10 lety?

Může se nastěhovat do té třetiny? Je povinen zaplatit adekvátní podíl na opravách a rekonstrukcích, když by ji nechtěl prodat a htěl ji nyní užívat? 30 let o ni nejevil nikdo z této strany zájem.Jenom tam byl sklad starého harampádí.Musi se dělat nový odhad? A kdo by měl nést náklady na tento odhad? Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Odhad nemovitosti bude třeba nový (v současnosti nelze postupovat podle starého odhadu, ačkoliv se Vám to jeví jako nespravedlivé), mohl být proveden v rámci dědického řízení (aby se snáze vyčíslily dědické podíly). Náklady odhadu nemovitosti ponese ten, kdo o něj požádá. Pokud chcete vyplatit spoluvlastníka, odhad budete nechávat zřizovat nový, protože Vy máte zájem o určení částky jeho podílu, a tudíž ponesete náklad na zřízení odhadu.
Třetinový vlastník se může do domu chtít přestěhovat a vykonávat svá vlastnická práva, stejně tak je povinen se podílet na opravách a údržbě.
Spoluvlastnictví můžete nechat soudně zrušit a vypořádat, s tím, že spoluvlastníka vyplatíte v dané částce.
Zrušení spoluvlastnictví můžete odůvodnit např. tím, že poukážete, že jste dům zbudoval na vlastní náklady, spolubydlení není prakticky možné apod.