Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Před 300 roky dostalo 60 občanů obce 40 ha lesů a luk do společného vlastnictví. Nyní 6 podílníků požaduje, aby příslušná část podílu jím byla dána do osobního vlastnictví. Pokud s tím většina podílníků nesouhlasí, je možné, aby vydání podílu prosadili soudně? Pokud ano, kdo bude platit ocenění a zaměření vydávaných částí pozemku a kdo rozhodne, kterou část mají dostat. Nebo si mohou určit, kterou část chtějí? Děkuji, Viktor


ODPOVĚĎ:
Spoluvlastnický podíl představuje ideální podíl na nemovitosti. V určitých případech je možné pozemek rozdělit, k čemuž je nezbytný souhlas místně příslušného stavebního úřadu. Stavební úřad vydá územní rozhodnutí, o které je možno vydat pouze na žádost podanou všemi vlastníky všech dotčených pozemků a staveb na nich, které jsou předmětem rozhodnutí. Pokud tedy nebudou souhlasit všichni spoluvlastníci, stavební úřad nemá zákonnou možnost pozemek rozdělit.
Bylo by možné soudně se domáhat zrušení spoluvlastnictví, avšak výsledek soudního rozhodnutí není možné předjímat (je nejistý).