Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na soukromém domě máme umístěný "nástřešák" na elektrické vedení. V současné době řešíme problém, že od nástřešáku máme prasklý dům (máme nově posudek statika). Dnes (28.11.2023) nám na dům ještě instalovali veřejné osvětlení i přes náš protest. Prý se máme obrátit na technické služby. Je možné, umístit veřejné osvětlení na soukromý dům bez souhlasu majitele? Díky za odpověď. Eliška.

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz dává § 35/3 zákona o pozemních komunikacích, dle něhož platí, že:
„Vlastník nemovitosti sousedící s průjezdním úsekem silnice nebo s místní komunikací v zastavěném území obce je v nezbytně nutných případech povinen za jednorázovou úhradu strpět zřízení věcného břemene na své nemovitosti spočívajícího v umístění veřejného osvětlení …“
Ve Vašem případě je podstatné, zda bylo někdy v minulosti zřízeno k Vašemu pozemku, resp. domu nějaké věcné břemeno (a pokud ano, co je jeho obsahem). Je rovněž důležité, zda jsou ve Vašem případě splněny zákonné podmínky – zda tedy Váš pozemek, resp. dům sousedí s průjezdním úsekem silnice nebo s místní komunikací v zastavěném území obce.
V současné chvíli Vám doporučuji kontaktovat subjekt, který na Váš dům veřejné osvětlení instaloval (obec/město) a dotázat se, na jakém právním základě se tak stalo (tzn. co ho k tomu opravňuje). Vyjde-li najevo, že žádná smlouva o zřízení věcného břemene dosud uzavřena nebyla, trvejte na jejím uzavření, stejně jako na tom, aby Vám za toto omezení Vašeho vlastnického práva byla uhrazena odpovídající náhrada.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.