Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2010 jsem dostal od matky darem rodinný domek. Byla na něm hypotéka, tu jsem platil ze svého účtu, jelikož matce hrozila exekuce, dům by jí sebrali. Darovala ho tedy mně. Pomáhal jsem jí dluhy platit 10 let a taky v tom domě matka bydlí - celou dobu. Mě přispívá na poplatky.

Horší, že matka hodně pila alkohol a měla i podmínku. Dům jsem celý opravil, byl na spadnutí, nová střecha atd. Občas mě vydírá, že si dům nechá zpátky vrátit, ale utopil jsem tam hodně peněz a nebýt mě, dům by sebrali. Vrátil by jí soud zpátky nemovitost? A jaká je definice špatné mravy, jak by ho mohla dostat zpět? Děkuji Marcel.

 

ODPOVĚĎ:
Vaše matka má opravdu pravdu, když hovoří o odvolání daru pro nevděk. Níže uvedu právní rámec tohoto ustanovení v z. č. 89/2012 Sb. , :
Odvolání daru pro nevděk
§ 2072
(1) Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.
(2) Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké.
§ 2073
Nevděk činí obdarovaného co do jeho osoby nepoctivým držitelem.
V právním řádu se horko těžko dovídáme, že porušením dobrých mravů vůči dárci či projevení nevděku je subjektivně na emočním posouzení právě dárce. Zákon ani české soudy přesně nedefinují nějaké obecné podmínky pro porušení dobrých mravů nebo nevděku. Existuje samozřejmě v teorii normativním práv ta právní domněnka, že kdo jiného okrade, je porušením dobrých mravů; dále neposkytnutí pomoci v nouzi; žití prostopášného způsobu života (abusus alkoholu, drog aj.). V praxi jsem však již zažila událost, kdy syn obdržel od matky darem nemovitost a jelikož byl své ženě nevěrný, matka tento dar odvolala. Soud rozhodl ve prospěch matky.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.