Počet stránek ve webu: 41.265

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci se zeptat na nutnost nového vyměření pozemku ze strany souseda.   Popis problému: Pozemek mezi mnou a sousedem byl ve vlastnictví lesů. Soused požádal o koupi. Lesy České republiky vyzvali mě a dotčené vlastníky o přítomnost při vyměření pozemku. Tak jak ho vyměřili souhlasím, ale na doporučení geodeta jsem napsal do protokolu, že nesouhlasím.

Pozemek šel do dražby a soused ho koupil. Soused od začátku neustále rozporoval zaměření pozemku od geodeta a u Lesů ČR. Na jeho reklamaci o zaměření Lesy a geodet nijak nereflektovali. Na hranici pozemku je studna, kterou používáme 50 roků. Soused vyvolal nové zaměření pozemku u jiného geodeta. Jeho cílem je posunout hranice tak, aby studna byla v pozemku, který koupil od Lesů. Dotaz: Je možné provést nové zaměření pozemku, ve kterém by přizpůsobil tvar vyměření, aby byla studna na koupeném pozemku od Lesů? Při vyměření pozemku geodetem od Lesů, je někde přesný koordinační zanesení. třeba na katastru? Kde by bylo jasné zanesení bodů, tak jak to vyměřil geodet od Lesů ČR. Musím pustit geodeta na pozemek? Jak se bránit s požadavkem souseda, který koupil pozemek od Lesů, proti jinému vytýčení hranic? Děkuji. Alois.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Je možné provést nové zaměření pozemku, ve kterém by přizpůsobil tvar vyměření, aby byla studna na koupeném pozemku od Lesů?
Váš soused je zajisté oprávněn objednat si u geodetické firmy nové zaměření hranic pozemků (toto právo ostatně svědčí každému z dotčených sousedů). Váš soused však nemůže geodetické firmě nadiktovat, jak má zaměření hranice pozemků vytýčit, resp. nemůže po této firmě požadovat, aby hranici pozemků zaměřila se zohledněním jeho přání. Geometři pracují při zaměřování hranic pozemků dle přesně stanovených pravidel, která musí být uplatňována objektivně - tedy bez ohledu na to, co si ten který ze sousedů přeje.
2/ Při vyměření pozemku geodetem od Lesů, je někde přesný koordinační zanesení. třeba na katastru?
Ano, domnívám se, že podrobné informace o postupu geodetické firmy při prvním zaměřování hranice pozemků by měly být obsaženy ve sbírce listin vedené katastrálním úřadem. Do této sbírky listin je možné nahlédnout - můžete proto navštívit místně příslušné pracoviště katastrálního úřadu a požádat zde o nahlédnutí do sbírky listin vedené o pozemku, který Váš soused zakoupil. Bude-li zde obsaženo přesné zaměření hranic tohoto pozemku, resp. popis postupu geodetické firmy, budete si moci pořídit kopii tohoto dokumentu pro vlastní použití.
3/ Musím pustit geodeta na pozemek?
Ano, geodetická firma je oprávněna vstupovat za účelem zaměření hranice pozemků na cizí pozemky - tzn. že Vy jste povinen pracovníky geodetické firmy na svůj pozemek vpustit.
4/ Jak se bránit s požadavkem souseda, který koupil pozemek od Lesů, proti jinému vytýčení hranic?
V tomto ohledu Vám v první řadě doporučuji vyčkat, jak bude hranice pozemků (sousedem objednanou) geodetickou firmou vlastně vyměřena. Pakliže byste s výsledkem vyměření hranice pozemků nesouhlasil, mohl byste se určení hranice pozemků domáhat soudní cestou. Konkrétně dle § 1028 občanského zákoníku platí, že:
"Jsou-li hranice mezi pozemky neznatelné nebo pochybné, má každý soused právo požadovat, aby je soud určil podle poslední pokojné držby. Nelze-li ji zjistit, určí soud hranici podle slušného uvážení."
Pro přípravu žaloby a pro vedení soudního řízení Vám lze doporučit využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se zabývá oblastí občanského práva).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.