Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

K jakému datu se Kupující stává majitelem bytu, domu, nemovitosti? K datu zápisu do katastru? K datu žádostu o vklad? K datu přejímky? K datu doplacení celé Kupní ceny? Není to tak, že katastr zapíše změnu majitele zpětně k datu předání? Nešlo by v nájemní smlouvě jen poznamenat, že majitelkou budu zpětně k datu, které je již minulostí?

Ale chápu, že katastr může převod z formálních důvodů nezapsat a extra smlouva s developerem je uršitě bezpečnější řešení. Magdaléna

ODPOVĚĎ:
Vlastníkem nemovitosti se stáváte ke dni podání návrhu na vklad do evidence nemovitostí, přepis vlastníka je ale proveden až uplynutím dvacátého dne po podání návrhu a vlastnictví se zapisuje zpětně ke dni podání návrhu na vklad.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Od kdy je oficiálně právně majitel nemovitosti majitelem - od kterého dne, kterého data?