Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přepis vozidla: 06/2015 jsem měla se svým vozidlem Škoda Octavia, dopravní nehodu, při které bylo vozidlo totálně zlikvidováno. Vozidlo jsem nechala převést do servisu v Jilemnici, kde jsem jej dříve pravidelně servisovala. Likvidátorem pojišťovny, jakož i mým servisním technikem bylo konstatováno, že se jedná o totální škodu a že vozidlo je neopravitelné.

Proto jsem se rozhodla vozidlo ponechat v servisu a rozprodat jej na náhradní díly. Abych mohla zrušit pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla jsem vložila RZ do depozitu MěÚ v Litomyšli – odbor dopravy. Během následujícího roku bylo vozidlo postupně rozprodáváno na náhradní díly. V 05/2016, kdy již z vozidla zbýval pouze vrak, tj. nemělo kola, dveře, motor (ani jeho součásti) ani interiér (z vozidla zbyla prakticky pouze kastle) se objevil zájemce o koupi tohoto vraku a dne 7.5.2016 došlo k podpisu kupní smlouvy za kupní cenu 3.000 Kč, která odpovídala stavu vozidla. Kupující převzal velký technický průkaz VTP a vrak vozidla. Za účelem zajištění přepisu vozidla na kupujícího jsem mu poskytla úředně ověřenou plnou moc. Celou záležitost jsem tímto považovala za vyřízenou. Dle mých pozdějších zjištění kupující však udělal pouze to, že z depozitu vyzvedl značky a na samotný přepis se již nedostavil. O měsíc později se však dostavil na STK za účelem obnovení technické způsobilosti vozidla, a to s plně pojízdným vozidlem!!! . To vizuálně vypadalo stejně, jako mé vozidlo a na registračních značkách XXX XXXX. Při provádění STK však došlo ke zjištění, že na vozidle je přeražený VIN kód a kupující tak technickou prohlídkou neprošel. O totéž se pak znovu pokusil o měsíc později na jiné stanici STK se stejným výsledkem. Kupující tedy zakoupil vrak mého vozidla pouze za účelem vyříznutí čísla VIN a pokusil se na mé papíry zlegalizovat jiný vůz pochybného původu. 05/2017 jsem z MěÚ Lysá nad Labem obdržela výzvu provozovateli vozidla, že s vozidlem Škoda Octavia, RZ XXX XXXX byl spáchán přestupek. Na základě této výzvy jsem zjistila, že vozidlo je v registru vozidel stále evidováno na mě, coby vlastníka a provozovatele. Ihned poté jsem zkontaktovala MěÚ v Litomyšli, odbor dopravy, kde jsem se snažila zjistit, jak je možné, že byly kupujícímu vydány RZ z depozitu dříve než došlo k samotnému přepisu na jeho osobu. Po samotném šetření, které prováděl pracovník odboru dopravy v Litomyšli, mi byly sděleny skutečnosti uvedené v bodu e. , čl. 1. MěÚ v Litomyšli vyzval kupujícího, aby dokončil přepis vozidla na jeho osobu. Kupující však nijak nereagoval na mé výzvy, ani na výzvy MěÚ-odbor dopravy. Telefonicky ani písemně nekomunikuje a dohledat jej je velmi obtížné. V Litomyšli mi tedy nabídli, že z důvodu pochybení na jejich straně zaevidují RZ XXX XXXX jako ztracené, vystavili mi duplikát VTP, vozidlu byly přiděleny nové RZ a ty byly následně obratem vloženy do depozitu. To však nijak nevyřešilo skutečnost, že jsem i nadále evidována jako vlastník a provozovatel u tohoto vozidla. 03.07.2017 také došlo k nahlášení této skutečnosti na PČR – obvodní oddělení v Litomyšli, kde tuto situaci řeší jako trestný čin, který měl spáchat kupující. Dne 19.12.2017 jsem byla opět poznána na PČR v Litomyšli k podání dalšího vysvětlení. Při této příležitosti jsem byla informována, že se cca. po půl roce podařilo vypátrat kupujícího, který byl v této věci vyslechnut. PČR vyhledala předmětný vůz a odebrala z něj registrační značky. Kupující má aktuálně platný zákaz řízení, avšak vozidlo má stále k dispozici, a to i přesto, že na něm nemá žádné RZ. Vzhledem ke skutečnosti, že vozidlo nemá ani platnou STK ani není pojištěno, se obávám, že v případě, že kupující s tímto vozidlem způsobí nějakou nehodu či škodu, že veškerá zodpovědnosti půjde za mnou, coby evidovaným vlastníkem v registru vozidel. Bohužel jsem však již vyčerpala všechny legálně dostupné možnosti, jak tuto situaci vyřešit. Ani dlouho očekávaná novela zákona, která měla na tyto případy pamatovat, tj. vyhýbá-li se kupující přepisu vozidla na jeho osobu, pak tak může učinit prodávající i bez jeho osobní účasti či plné moci. Přepis vozidla však není možný bez předložení protokolu z evidenční kontroly, která nesmí být starší 30 dní. Kde se vozidlo nachází nemám ponětí, kupující nekomunikuje ani nespolupracuje. A i kdyby spolupracoval, vozidlo neprojde evidenční prohlídkou kvůli zjištění přeražení VIN kódu. Tím, že vozidlo nemá registrační značky a je oficiálně vyřazeno z provozu z registru vozidel, se však nic nevyřešilo. PČR tuto záležitost uzavře a kupující dostane pokutu za spáchání trestného činu. Nemám žádnou možnost zajistit, aby bylo vozidlo evidováno na kupujícího, nemám možnost jej nechat ekologicky zlikvidovat, nemám možnost zamezit jeho dalšímu užívání kupujícím. Existuje z pohledu zákona ještě nějaká jiná možnost (výjimka), na základě které bych mohla vůz přepsat na kupujícího, a to i bez doložení protokolu z evidenční prohlídky. Nebo možnost, jak nechat vozidlo úplně zrušit bez dokladu o ekologické likvidaci. V případě, kdy se chci řídit literou zákona a postupovat tak tedy „správně“ všude narážím na nějaký předpis, který jakémukoliv zdárnému řešení zabrání. Pokud jsem tedy registrovaným vlastníkem vozidla, mohu jej nechat odtáhnout a nechat ekologicky zlikvidovat? Kupující, který jednal a jedná se zjevným záměrem poškodit moji osobu, se jakémukoliv řešení vyhýbá. Na mé výzvy, výzvy MěÚ v Litomyšli ani na výzvy PČR nijak nereaguje, telefon nezvedá, poštu nepřebírá, dveře neotvírá. Na koho víc než policii nebo předmětný MěÚ - odbor dopravy se ještě mohu obrátit? Prosím Vás o Vaši radu. Za jakékoliv doporučení či informaci, jakým způsobem by se dala tato situace vyřešit, Vám budu velice vděčná. S pozdravem Aneta

ODPOVĚĎ:
Bohužel doložení protokolu z evidenční kontroly je zákonem vyžadováno jako podmínka pro přepis vozidla, pokud druhá smluvní strana neposkytuje součinnost.
Obdobně aby Vám byl vydán doklad o ekologické likvidaci, musíte vozidlo fakticky nechat zlikvidovat.
Je zde možnost, pokud by se Vám podařilo zjistit, kde se vozidlo nachází, odstoupit od kupní smlouvy s tím, že Vám vznikne nárok na vrácení vozidla a druhé smluvní straně na vrácení peněz za vozidlo (můžete ovšem docílit toho, že žádné peníze vracet nebudete, ale částku započtete oproti Vašemu nároku na náhradu škody, která Vám jednáním druhé smluvní strany vznikla).

Pak lze tedy požadovat vrácení vozidla, kdy jej můžete nechat následně ekologicky zlikvidovat.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Nepřepsání auta na nového majitele a odpovědnost původního majitele automobilu za přestupky spáchané vozidlem