Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.50 (2 hlasů)

Zdědil jsem po rodičích stavební pozemek. Zjistil jsem, že na část pozemku (cca 50 m2) zasahuje garáž a přístavba rodinného domu souseda. Chci se dohodnout se sousedem, aby pozemek pod stavbou odkoupil, případně navrhnu pronájem nebo směnu pozemku. Co když ale nebude s ničím souhlasit? Jaké mám možnosti dalšího jednání?

Kde nejlépe zjistit reálnou prodejní cenu pozemku, případně reálnou cenu pronájmu? I když mi to přijde jako nesmysl, pokud budou všechna jednání neúspěšná, mohu požadovat odstranění stavby? Děkuji, Vendelín

ODPOVĚĎ:
Co se týče vlastnického práva k části Vašeho pozemku zastavěného sousedovými stavbami, je v první řadě nezbytné poukázat na § 1087 občanského zákoníku (který upravuje tzv. přestavek), dle něhož platí, že:
- zasahuje-li trvalá stavba zřízená na vlastním pozemku jen malou částí na malou část cizího pozemku, stane se část pozemku zastavěného přestavkem vlastnictvím zřizovatele stavby; to neplatí, nestavěl-li zřizovatel stavby v dobré víře;
- kdo stavěl v dobré víře, nahradí vlastníku pozemku, jehož část byla zastavěna přestavkem, obvyklou cenu nabytého pozemku.
Jsou-li tedy splněny shora uvedené podmínky, tzn. že malá část sousedových staveb přesahuje na malou část Vašeho pozemku a Váš soused tyto stavby zřídil v dobré víře (byl tedy přesvědčen o tom, že staví na vlastním pozemku), stal se k 1. 1. 2014 (kdy nabyl účinnosti občanský zákoník) vlastníkem zastavěné části Vašeho pozemku tento Váš soused, přičemž Vám náleží obvyklá cena zastavěného pozemku.
Obvyklou cenu pozemku možno zjistit dotazem u realitních kanceláří podnikajících v místě Vašeho pozemku, můžete rovněž využít služeb soudního znalce:
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm
V této souvislosti pouze dodávám, že dle § 492/1 občanského zákoníku je hodnotou věci, lze-li ji vyjádřit v penězích, její cena. Cena věci se určí jako cena obvyklá, ledaže je něco jiného ujednáno nebo stanoveno zákonem.
Pokud nebude splněna podmínka přesahu malé části sousedových staveb na malou část Vašeho pozemku, bude možné aplikovat § 1084 a násl. občanského zákoníku. Dle těchto ustanovení platí, že:
- stavba zřízená na cizím pozemku připadá vlastníkovi pozemku;
- vlastník pozemku nahradí osobě, která zřídila na cizím pozemku stavbu v dobré víře, účelně vynaložené náklady;
- soud může na návrh vlastníka pozemku rozhodnout, že ten, kdo zřídil stavbu na cizím pozemku, ač na to nemá právo, musí vlastním nákladem stavbu odstranit a uvést pozemek do předešlého stavu; soud přitom přihlédne, zda k zřízení stavby došlo v dobré víře;
- kdo v dobré víře zřídil na cizím pozemku stavbu, má právo domáhat se po vlastníku pozemku, který o zřizování stavby věděl a bez zbytečného odkladu ji nezakázal, aby mu pozemek převedl za obvyklou cenu;
- také vlastník pozemku má právo po zřizovateli stavby požadovat, aby pozemek koupil za obvyklou cenu;
- soud na návrh některé ze stran přikáže pozemek do vlastnictví zřizovatele stavby a rozhodne o jeho povinnosti zaplatit vlastníku pozemku náhradu.
V případě nedohody s Vaším sousedem proto není vyloučeno, abyste se obrátil na soud s tzv. určovací žalobou (v níž se budete domáhat určení, že vlastníkem zastavěné části Vašeho pozemku se stal z titulu přestavku Váš soused a je tudíž povinen zaplatit Vám jeho obvyklou cenu), nebo s žalobou, v níž budete požadovat, aby soud uložil Vašemu sousedovi povinnost předmětnou část pozemku od Vás koupit, resp. aby mu tuto část pozemku přikázal do vlastnictví (samozřejmě za náhradu). Za účelem přípravy žaloby Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem